Artykuły

Szkolenia dla kupców

Szkolenie „Skuteczny specjalista działu zakupów” jest autorskim szkoleniem, które opracował trener Mirosław Plak. Szkolenie to przez lata zdobyło duże uznanie oraz wysokie oceny uczestniczących w nim specjalistów działów zakupów i kupców. Szkolenie dedykowane jest specjalistom pracującym w dziale zakupów, kupcom oraz szefom działów zakupów,...

Negocjacje - profesjonalny negocjator

Negocjacje zawierają zestaw technik i narzędzi, które składają się na umiejętności, które są przydatne w życiu każdego człowieka. Zarówno w sferze zawodowej, jak i prywatnej. Kim jest profesjonalny negocjator? Jak powinien działać, aby osiągać najlepsze efekty? W jaki sposób stać się skutecznym, profesjonalnym negocjatorem?

Komunikacja w negocjacjach

Negocjacje to specyficzna forma komunikacji, podczas której trzeba zwrócić uwagę na wiele ważnych czynników. Niektórzy mogą pomyśleć: „nie jestem dobry w negocjacjach, to nie dla mnie”, ale prawda jest taka, że nawet podczas codziennej komunikacji...

Jak zarządzać swoim czasem?

Podczas rozmów ze znajomymi często z naszych bądź ich ust pada zdanie „zupełnie na nic nie mam czasu”. Czy rzeczywiście jest tak, że tego czasu brakuje, czy poczucie jego braku jest wynikiem jedynie złej organizacji? Gdyby wszystko dokładnie podsumować...

Budowanie wizerunku firmy w mediach społecznościowych

Czym są media społecznościowe? Media społecznościowe – zamiennie nazywane social mediami – to wszelkie strony internetowe, aplikacje, ale także inne źródła przekazu informacji, które pozwalają na szybkie dzielenie się treściami z odbiorcami, oraz tym samym na budowanie wizerunku firmy w opinii publicznej.

Komunikacja niewerbalna w wystąpieniach publicznych

Komunikacja niewerbalna to właściwie wszelkie ruchy ciała. To przede wszystkim mowa ciała sprawia, że komunikacja to proces ciągły – komunikujemy się cały czas, od narodzin aż do śmierci, ponieważ nawet najmniejszy ruch może coś komunikować, np.: pozornie siedzimy nieruchomo, ale w tym czasie stukamy palcami...

Komunikacja w zarządzaniu

Komunikacja między pracodawcą a pracownikiem jest, wbrew pozorom, dość skomplikowanym zagadnieniem. Mogłoby się wydawać, że niczym nie różni się ona (lub przynajmniej nie powinna się różnić) od zwykłej, codziennej komunikacji...

Kompetencje handlowca

W pracy handlowców niezbędne jest posiadanie pewnego zestawu kompetencji, które stanowią minimum dla osiągania efektywności w realizacji celów sprzedażowych. Do najistotniejszych kompetencji handlowca należą:

Trening komunikacji interpersonalnej

Skuteczna komunikacja interpersonalna jest w naszych czasach bardzo ważna. Zwłaszcza w dobie mediów społecznościowych, gdy mamy poczucie ciągłej dostępności do kontaktu z innymi. Komunikatory to jednak nie to samo, co prawdziwa rozmowa. Mogą działać wręcz niekorzystnie, ponieważ ludzie odzwyczajają się od rozmowy twarzą w twarz – nie wiedzą jak się zachować...

Marża a narzut

Podczas rozmów handlowych, zarówno sprzedający jak i kupujący często posługują się terminologią odnoszącą się do zyskowności inwestycji handlowej. Profesjonalny handlowiec powinien doskonale orientować się, czym różnią się pomiędzy sobą poszczególne terminy i potrafić w odpowiedni sposób przedstawić klientowi oczekiwane przez niego wyliczenia.

PR w pigułce

PR, czyli public relations, to wszelkie działania, które w pewien sposób wpływają na wizerunek firmy. Nazwa PR w wolnym tłumaczeniu z języka angielskiego to „relacje publiczne”, choć słownikowa definicja mówi przede wszystkim o kreowaniu pozytywnego wizerunku na zewnątrz firmy. Istotnie, PR właśnie na tym polega – na budowaniu relacji w przestrzeni publicznej.

Szkolenia otwarte i zamknięte

Szkolenia otwarte i zamknięte. Poniższy artykuł przedstawia ogólny pogląd na różnice pomiędzy szkoleniami otwartymi a zamkniętymi. Jakie szkolenie wybrać – otwarte czy zamknięte? Dowiedz się więcej na temat specyfiki poszczególnych rozwiązań, aby wybrać najlepszą formę szkolenia, dostosowaną do Twoich potrzeb. Istnieją trzy podstawowe modele, pokazujące w jaki sposób...

Ocena szkolenia

Po zakończeniu działań szkoleniowo-rozwojowych następuje ocena realizacji celów, która jest bardzo istotnym elementem procesu, gdyż pozwala na oszacowanie, w jakim stopniu osiągnięto zakładane cele oraz na analizę podejmowanych działań, aby móc wyciągnąć wnioski na przyszłość. Przeczytaj krótki artykuł omawiający tematykę oceny szkolenia, a właściwie szerzej...

Cross-selling i upselling

Zwiększanie sprzedaży i zyskowności firmy są kluczowymi kierunkami działań handlowców i pracowników obsługi klienta. Zwiększanie wielkości sprzedaży oraz marży prowadzą do zwiększania obrotu i zysku firmy. Cross-selling i upselling to dwie techniki, które są powszechnie stosowane w wielu branżach i pomagają uzyskiwać wyższą lub lepiej marżowaną sprzedaż...

Organizacja ucząca się

Rozwój kompetencji pracowników jest jednym z najistotniejszych elementów budowania efektywności działań biznesowych. Istotne jest, aby traktować go jako proces ciągły, efektywnie zarządzany i stale rozwijany.

Cykl Kolba

D.A. Kolb, amerykański teoretyk nauczania opracował cykl skutecznego uczenia się, obejmujący cztery następujące po sobie etapy odzwierciedlające różne modele przyswajania wiedzy i rozwoju umiejętności. Wyjaśnione poniżej etapy cyklu...