Wiedza biznesowa

Skuteczny specjalista działu zakupów

Szkolenie „Skuteczny specjalista działu zakupów” jest autorskim szkoleniem, które opracował trener Mirosław Plak. Szkolenie to przez lata zdobyło duże uznanie oraz wysokie oceny uczestniczących w nim specjalistów działów zakupów i kupców. Szkolenie dedykowane jest specjalistom pracującym w dziale zakupów, kupcom oraz szefom działów zakupów,...

Negocjacje - profesjonalny negocjator

Negocjacje zawierają zestaw technik i narzędzi, które składają się na umiejętności, które są przydatne w życiu każdego człowieka. Zarówno w sferze zawodowej, jak i prywatnej. Kim jest profesjonalny negocjator? Jak powinien działać, aby osiągać najlepsze efekty? W jaki sposób stać się skutecznym, profesjonalnym negocjatorem?

Cross-selling i upselling

Zwiększanie sprzedaży i zyskowności firmy są kluczowymi kierunkami działań handlowców i pracowników obsługi klienta. Zwiększanie wielkości sprzedaży oraz marży prowadzą do zwiększania obrotu i zysku firmy. Cross-selling i upselling to dwie techniki, które są powszechnie stosowane w wielu branżach i pomagają uzyskiwać wyższą lub lepiej marżowaną sprzedaż...

Marża a narzut

Podczas rozmów handlowych, zarówno sprzedający jak i kupujący często posługują się terminologią odnoszącą się do zyskowności inwestycji handlowej. Profesjonalny handlowiec powinien doskonale orientować się, czym różnią się pomiędzy sobą poszczególne terminy i potrafić w odpowiedni sposób przedstawić klientowi oczekiwane przez niego wyliczenia.

Modele organizacji szkoleń

Istnieją trzy podstawowe modele, pokazujące w jaki sposób firmy zapewniają szkolenia dla swoich pracowników. Każdy z nich ma swoje zalety i wady, a najważniejsze jest, aby dostosować odpowiedni model do specyfiki i możliwości firmy.

Organizacja ucząca się

Rozwój kompetencji pracowników jest jednym z najistotniejszych elementów budowania efektywności działań biznesowych. Istotne jest, aby traktować go jako proces ciągły, efektywnie zarządzany i stale rozwijany.

Kompetencje handlowca

W pracy handlowców niezbędne jest posiadanie pewnego zestawu kompetencji, które stanowią minimum dla osiągania efektywności w realizacji celów sprzedażowych. Do najistotniejszych kompetencji handlowca należą:

Cykl Kolba

D.A. Kolb, amerykański teoretyk nauczania opracował cykl skutecznego uczenia się, obejmujący cztery następujące po sobie etapy odzwierciedlające różne modele przyswajania wiedzy i rozwoju umiejętności. Wyjaśnione poniżej etapy cyklu...

Ocena szkolenia

Po zakończeniu działań szkoleniowo-rozwojowych następuje ocena realizacji celów, która jest bardzo istotnym elementem procesu, gdyż pozwala na oszacowanie, w jakim stopniu osiągnięto zakładane cele oraz na analizę podejmowanych działań, aby móc wyciągnąć wnioski na przyszłość.