Komunikacja wewnętrzna w firmie

Czym jest komunikacja wewnętrzna?

Miejsce pracy charakteryzuje się dość specyficzną formą komunikacji. Z jednej strony nie musimy nawiązywać głębokich relacji ze współpracownikami, z drugiej – warto o nie dbać, by atmosfera w firmie była przyjemna. Pracownicy jednak nie zawsze chcą takie relacje nawiązywać, a niekiedy wręcz trudno im dojść do porozumienia. Przekłada się to na ich nienajlepsze samopoczucie, to zaś na niską wydajność w pracy – trudno pojawiać się codziennie w miejscu, w którym nie czujemy się mile widziani lub relacje są nienajlepsze.
Komunikacja w firmie to jednak nie tylko codzienne pogawędki między pracownikami w czasie przerw, ale także ogólna współpraca – wiele firm działa w ten sposób, że gdy jeden dział nie dostanie wystarczających informacji lub materiałów od pracowników innego działu, nie jest w stanie on poprawnie funkcjonować i wypełniać swoich obowiązków. Takie procesy przekazywania informacji oraz wspólnej komunikacji nazywa się komunikacją wewnętrzną.

Rola komunikacji wewnętrznej

Komunikacja wewnętrzna w firmie jest bardzo ważna, by wszystko dobrze funkcjonowało. Komunikacja wewnętrzna obejmuje przede wszystkim relacje między pracownikami całej firmy i na każdym stanowisku – zarówno te stricte formalne, jak i nieformalne. Oznacza to, że do komunikacji wewnętrznej zaliczymy przekaz wszelkich informacji (w postaci na przykład ulotek, infografik, stron internetowych), ale także integrację pracowników. Dobra komunikacja wewnętrzna służy więc udoskonalaniu ogólnego zorganizowania, ale także efektywności, ponieważ w dobrej atmosferze pracuje się lepiej. Dobre relacje między współpracownikami przekładają się na ich motywacje do pracy oraz chęci do współpracy. Z wiedzą, że codziennie czekają nie tylko nowe, ciekawe wyzwania, ale także mili, sympatyczni ludzie, z którymi ma się dobry kontakt i pozytywne relacje, większość ludzi będzie ochoczo budziło się rano i chętnie szło do pracy.

Jak zadbać o komunikację wewnętrzną w firmie?

Komunikacja wewnętrzna to przede wszystkim dobry przepływ informacji – nie można wymagać od współpracowników, by robili coś, o czym nie mieli szansy się dowiedzieć. W celu poprawienia systemu informacyjnego dobrym początkiem będzie choćby nawet powieszenie najprostszej tablicy informacyjnej i dbanie o to, by była uporządkowana i regularnie aktualizowana. Jeśli firma stawia na nowocześniejsze sposoby, do przekazu informacji można wykorzystać portale społecznościowe, komunikatory internetowe lub profesjonalne aplikacje stworzone specjalnie do podtrzymywania komunikacji wewnętrznej przedsiębiorstwa. Gdy przepływ informacji będzie dobry i skuteczny, trzeba skupić się następnie na integracji pracowników. W tym celu można organizować spotkania i imprezy integracyjne, wyjścia w ciekawe miejsca lub wyjazdy szkoleniowo-integracyjne. Ciekawym pomysłem byłoby także założenie nieformalnego czatu dla pracowników, na którym mogliby dyskutować na różne tematy (niekoniecznie związane z pracą) lub samemu wychodzić z inicjatywami spotkań. Wszystko to również wpisuje się w zagadnienie komunikacji wewnętrznej.

autor: Kinga Srokosz

Komunikacja wewnętrzna w firmie

Zobacz programy szkoleń:

Przepływ informacji w firmie

Przejdź do bazy artykułów w wiedzy biznesowej: