Szkolenie Zarządzanie zespołem

Czas trwania szkolenia:

2 dni (2 x 8 godzin).

Trener:

Mirosław Plak

„Liderem można się stać, nie urodzić. Można się nim stać poprzez wielki wysiłek, który jest ceną jaką każdy z nas musi zapłacić za osiągnięcie ważnego celu.”
Vince Lombardi

Szkolenie z zarządzania zespołem

Zarządzanie zespołem

Celem szkolenia jest rozwój umiejętności menedżerskich niezbędnych w skutecznym zarządzaniu zespołem. Zakres szkolenia obejmuje między innymi zagadnienia kierowania efektywnością pracowników, komunikacji w zespole, motywowania pracowników, rozwiązywania sytuacji trudnych w zespole oraz rozwoju własnej postawy liderskiej.

Profil uczestników szkolenia

Szkolenie skierowane jest do szefów zespołów, których celem jest rozwój własnych umiejętności liderskich oraz poznanie nowych technik i narzędzi zarządzania dla uzyskiwania coraz lepszych wyników pracy zespołu.

Program szkolenia:

1. Kluczowe aspekty zarządzania zespołem.
• kiedy grupa osób staje się zespołem?
• cechy wyróżniające zespół
• funkcje zarządzania

2. Komunikacja w zespole.
• formy komunikacji
• specyfika komunikacji z zespołem i w zespole

3. Współpraca w zespole.
• role zespołowe
• moderowanie współpracy

4. Czynniki efektywności zespołu.
• od czego zależy efektywność zespołu?
• oddziaływanie na skuteczność działań

5. Motywowanie członków zespołu.
• kluczowe teorie motywacji
• wpływ szefa na motywację pracowników
• indywidualizacja motywacji członków zespołu

6. Rola szefa zespołu.
• postawa szefa i świadomość własnej roli
• zadania szefa a zadania członków zespołu
• efektywne delegowanie uprawnień

7. Efektywny lider.
• kim jest lider?
• kierunki oddziaływania lidera na zespół
• jak działa lider? – praktyki działań liderskich

8. Rozwój członków zespołu.
• szef jako trener
• techniki rozwoju kompetencji podwładnych

9. Udzielanie informacji zwrotnej.
• feedback jako narzędzie zwiększania efektywności zespołu
• struktura efektywnej informacji zwrotnej

10. Coaching.
• rozwój umiejętności i postaw pracowników
• pytania pomocne na poszczególnych etapach modelu GROW

11. Zarządzanie sytuacyjne.
• wiedza, umiejętności, motywacja, postawa, wyniki
• dostosowanie stylu zarządzania do poszczególnych pracowników

12. Zarządzanie zmianą.
• dlaczego ludzie przeciwstawiają się zmianom?
• racjonalna i emocjonalna natura zmian
• techniki zarządzania zmianą

13. Podsumowanie i wnioski ze szkolenia z zarządzania zespołem oraz opracowanie przez uczestników indywidualnego planu działań do wdrożenia podczas zarządzania pracownikami we własnym zespole.

Szkolenie „Zarządzanie zespołem” realizujemy w formie zamkniętej tj. dla grupy uczestników z jednej firmy. Jeśli planujesz przeszkolić 1 lub 2 osoby z firmy sprawdź terminarz szkoleń otwartych ».