Szkolenie Zarządzanie zespołem

Zarządzanie zespołem

Celem szkolenia „Zarządzanie zespołem” jest rozwój umiejętności menedżerskich niezbędnych w skutecznym zarządzaniu zespołem. Zakres szkolenia obejmuje między innymi zagadnienia kierowania efektywnością pracowników, komunikacji w zespole, motywowania pracowników, rozwiązywania sytuacji trudnych w zespole oraz rozwoju własnej postawy liderskiej.

Czas trwania szkolenia

2 dni (2 x 7 godzin)

Trener

Mirosław Plak

„Jeśli chcesz wiedzieć, czy jesteś liderem – odwróć się i zobacz, czy ktoś za tobą podąża.”
Alfred W. Travers

Zarządzanie zespołem - warsztaty dla menedżerów
Najbliższe szkolenie otwarte
Termin: 11-12.04.2024
Miejsce: Kraków
Cena: 1670 netto/osoba
Zobacz więcej terminów i lokalizacji szkoleń otwartych z zarządzania zespołem w kalendarzu szkoleń:
Harmonogram szkolenia:
I dzień: g. 10.00-17.00, II dzień: g. 9.00-16.00

Profil uczestników szkolenia

Szkolenie skierowane jest do szefów zespołów, których celem jest rozwój własnych umiejętności liderskich oraz poznanie nowych technik i narzędzi zarządzania dla uzyskiwania coraz lepszych wyników pracy zespołu.

Metody szkoleniowe

Program szkolenia

1. Kluczowe aspekty zarządzania zespołem.
• Kiedy grupa osób staje się zespołem?
• Cechy wyróżniające zespół.
• Funkcje zarządzania.

2. Komunikacja w zespole.
• Formy komunikacji.
• Specyfika komunikacji z zespołem i w zespole.

3. Współpraca w zespole.
• Role zespołowe.
• Moderowanie współpracy.

4. Czynniki efektywności zespołu.
• Od czego zależy efektywność zespołu?
• Oddziaływanie na skuteczność działań.

5. Motywowanie członków zespołu.
• Kluczowe teorie motywacji.
• Wpływ szefa na motywację pracowników.
• Indywidualizacja motywacji członków zespołu.

6. Rola szefa zespołu.
• Postawa szefa i świadomość własnej roli.
• Zadania szefa a zadania członków zespołu.
• Efektywne delegowanie uprawnień.

7. Efektywny lider.
• Kim jest lider?
• Kierunki oddziaływania lidera na zespół.
• Jak działa lider? – praktyki działań liderskich.

8. Rozwój członków zespołu.
• Szef jako trener.
• Techniki rozwoju kompetencji podwładnych.

9. Udzielanie informacji zwrotnej.
• Feedback jako narzędzie zwiększania efektywności zespołu.
• Struktura efektywnej informacji zwrotnej.

10. Coaching.
• Rozwój umiejętności i postaw pracowników.
• Pytania pomocne na poszczególnych etapach modelu GROW.

11. Zarządzanie sytuacyjne.
• Wiedza, umiejętności, motywacja, postawa, wyniki.
• Dostosowanie stylu zarządzania do poszczególnych pracowników.

12. Zarządzanie zmianą.
• Dlaczego ludzie przeciwstawiają się zmianom?
• Racjonalna i emocjonalna natura zmian.
• Techniki zarządzania zmianą.

13. Podsumowanie i wnioski ze szkolenia z zarządzania zespołem oraz opracowanie przez uczestników indywidualnego planu działań do wdrożenia podczas zarządzania pracownikami we własnym zespole.

Zarządzanie zespołem - szkolenie

Warsztaty dla menedżerów

Szkolenie „Zarządzanie zespołem” realizujemy zarówno w formie zamkniętej tj. dla grupy uczestników z jednej firmy, jak i w formie otwartej. Jeśli planujesz przeszkolić 1 lub 2 osoby z firmy sprawdź terminarz szkoleń otwartych ».
Przejdź do kategorii i tematyki szkoleń biznesowych:

Szkolenie "Zarządzanie zespołem" realizowane jest w miastach:

Szkolenia otwarte z zarządzania zespołem - Kraków | Warszawa | Gdańsk | Wrocław

„Liderem można się stać, nie urodzić. Można się nim stać poprzez wielki wysiłek, który jest ceną jaką każdy z nas musi zapłacić za osiągnięcie ważnego celu.”
Vince Lombardi