Szkolenie Komunikacja interpersonalna

Czas trwania szkolenia:

2 dni (2 x 8 godzin).

Szkolenie Komunikacja interpersonalna

Komunikacja interpersonalna

Celem szkolenia jest rozwój zaawansowanych technik komunikacji interpersonalnej wykorzystywanych na co dzień w sytuacjach biznesowych. Poznanie, przećwiczenie i utrwalenie kluczowych aspektów komunikowania się wzmocni kompetencje interpersonalne uczestników pomagając im w osiąganiu lepszych rezultatów w sytuacjach współpracy zawodowej.

Profil uczestników szkolenia

Szkolenie skierowane jest do osób pragnących udoskonalić swoje umiejętności komunikacyjne, aby osiągać lepsze rezultaty w kontaktach ze współpracownikami i z klientami.

Program szkolenia:

1. Proces komunikacji.
• uczestnicy komunikacji i zachodzące pomiędzy nimi interakcje
• rodzaje komunikacji
• elementy wpływające na skuteczność przekazu

2. Wykorzystanie komunikacji niewerbalnej.
• adekwatna mowa ciała
• sposób mówienia
• wzmocnienie przekazu poprzez komunikację niewerbalną

3. Komunikacje słowna.
• sztuka zadawania pytań
• wykorzystanie parafrazy
• techniki aktywnego słuchania
• słownictwo wspierające pozytywny przekaz

4. Nawiązywanie kontaktu.
• tworzenie pierwszego wrażenia
• budowanie relacji

5. Otwartość w komunikacji.
• okno Johary’ego
• poszukiwanie możliwości rozwoju komunikacji

6. Udzielanie informacji zwrotnej.
• sytuacje, w których wykorzystywana jest informacja zwrotna
• schemat konstruktywnej informacji zwrotnej

7. Bariery i zniekształcenia w komunikacji.
• zewnętrzne i wewnętrzne ograniczenia w komunikacji
• sposoby eliminacji zakłóceń w komunikacji interpersonalnej

8. Zasady i techniki asertywności.
• typologia i konsekwencje ludzkich zachowań
• prawa i zasady asertywności
• jak być asertywnym?

9. Umiejętność przekonywania – komunikacja perswazyjna.
• w jaki sposób wpływam na innych? – autoanaliza własnych preferencji wywierania wpływu
• techniki wspierające skuteczne przekonywanie do własnych pomysłów

10. Model rozwiązywania problemów.
• cechy sytuacji konfliktowej
• style rozwiązywania problemów
• etapy działań w rozwiązywaniu problemów

11. Podsumowanie szkolenia z komunikacji interpersonalnej i opracowanie indywidualnego planu działania.

Szkolenie „Komunikacja interpersonalna” realizujemy w formie zamkniętej tj. dla grupy uczestników z jednej firmy. Jeśli planujesz przeszkolić 1 lub 2 osoby z firmy sprawdź terminarz szkoleń otwartych ».