Szkolenie Komunikacja interpersonalna

Komunikacja interpersonalna

Celem szkolenia jest rozwój zaawansowanych technik komunikacji interpersonalnej wykorzystywanych na co dzień w sytuacjach biznesowych. Poznanie, przećwiczenie i utrwalenie kluczowych aspektów komunikowania się wzmocni kompetencje interpersonalne uczestników pomagając im w osiąganiu lepszych rezultatów w sytuacjach współpracy zawodowej.

Czas trwania szkolenia

2 dni (2 x 7 godzin)

„Sposób, w jaki komunikujemy się z innymi i z samym sobą, determinuje jakość naszego życia.”
Tony Robbins

Szkolenie Komunikacja interpersonalna

Profil uczestników szkolenia

Szkolenie skierowane jest do osób pragnących udoskonalić swoje umiejętności komunikacyjne, aby osiągać lepsze rezultaty w kontaktach ze współpracownikami i z klientami.

Program szkolenia

1. Proces komunikacji.
• Uczestnicy komunikacji i zachodzące pomiędzy nimi interakcje.
• Rodzaje komunikacji.
• Elementy wpływające na skuteczność przekazu.

2. Wykorzystanie komunikacji niewerbalnej.
• Adekwatna mowa ciała.
• Sposób mówienia.
• Wzmocnienie przekazu poprzez komunikację niewerbalną.

3. Komunikacje słowna.
• Sztuka zadawania pytań.
• Wykorzystanie parafrazy.
• Techniki aktywnego słuchania.
• Słownictwo wspierające pozytywny przekaz.

4. Nawiązywanie kontaktu.
• Tworzenie pierwszego wrażenia.
• Budowanie relacji.

5. Otwartość w komunikacji.
• Okno Johary’ego.
• Poszukiwanie możliwości rozwoju komunikacji.

6. Udzielanie informacji zwrotnej.
• Sytuacje, w których wykorzystywana jest informacja zwrotna.
• Schemat konstruktywnej informacji zwrotnej.

7. Bariery i zniekształcenia w komunikacji.
• Zewnętrzne i wewnętrzne ograniczenia w komunikacji.
• Sposoby eliminacji zakłóceń w komunikacji interpersonalnej.

8. Zasady i techniki asertywności.
• Typologia i konsekwencje ludzkich zachowań.
• Prawa i zasady asertywności.
• Jak być asertywnym?

9. Umiejętność przekonywania – komunikacja perswazyjna.
• W jaki sposób wpływam na innych? – autoanaliza własnych preferencji wywierania wpływu.
• Techniki wspierające skuteczne przekonywanie do własnych pomysłów.

10. Model rozwiązywania problemów.
• Cechy sytuacji konfliktowej.
• Style rozwiązywania problemów.
• Etapy działań w rozwiązywaniu problemów.

11. Podsumowanie szkolenia z komunikacji interpersonalnej i opracowanie indywidualnego planu działania.

Komunikacja interpersonalna - szkolenie warsztatowe

Szkolenie „Komunikacja interpersonalna” realizujemy w formie zamkniętej tj. dla grupy uczestników z jednej firmy. Jeśli planujesz przeszkolić 1 lub 2 osoby z firmy sprawdź terminarz szkoleń otwartych ».
Przejdź do kategorii i tematyki szkoleń biznesowych: