Negocjacje

Negocjacje - profesjonalny negocjator

Negocjacje zawierają zestaw technik i narzędzi, które składają się na umiejętności, które są przydatne w życiu każdego człowieka. Zarówno w sferze zawodowej, jak i prywatnej. Kim jest profesjonalny negocjator? Jak powinien działać, aby osiągać najlepsze efekty? W jaki sposób stać się skutecznym, profesjonalnym negocjatorem? Często powyższe pytania mogą towarzyszyć osobom, które czując presję drugiej strony podczas rozmów negocjacyjnych, odczuwają niedosyt po zaakceptowaniu ustaleń z partnerem negocjacji i mają poczucie, że mogły uzyskać więcej.

Jakie czynniki wpływają na skuteczność negocjacji?​

Aby osiągnąć sukces w negocjacjach istotnych jest kilka elementów, w których jeden jest szczególnie ważny. Jest to przygotowanie do rozmów negocjacyjnych. Profesjonalny negocjator to osoba, która jest bardzo dobrze przygotowana do rozmów z partnerem negocjacji. Zna metodologię przygotowania do negocjacji i potrafi zastosować ją w praktyce. Wie, co chce osiągnąć, co będzie najlepszym, optymalnym oraz najgorszym rozwiązaniem. Ma świadomość do jakiego stopnia może ustąpić i kiedy ewentualnie odejść od stołu negocjacyjnego. A jeśli do tego dojdzie, to jakie ma alternatywy.

Czy podczas negocjacji warto ustępować?​

Tak, warto. A co więcej, w negocjacjach ustępstwa są oczekiwane przez każdą ze stron. Ma to swoje uzasadnienie w psychologicznych aspektach negocjacji, gdzie oczekujemy satysfakcji i poczucia zwycięstwa. Optymalną sytuacją jest, gdy obie strony (lub więcej, gdy w negocjacjach uczestniczy kilka stron) czują się wygrane. Sytuacja „wygrany – wygrany” wpływa pozytywnie na przyszłe relacje i działania, które mają nastąpić w wyniku ustaleń negocjacyjnych.

Stanowiska a interesy stron negocjacji

Profesjonalny negocjator zanim zacznie prezentować swoje warunki i rozwiązania będzie zdobywał informacje na temat stanowisk, interesów i oczekiwań drugiej strony. Bazuje na faktach i pozyskanych informacjach – nie domyśla się, nie zakłada, nie zgaduje.

Dochodzenie do porozumienia w negocjacjach

Skuteczny negocjator jest zdeterminowany do osiągnięcia celu. Dba o własne interesy i szuka najlepszych rozwiązań do osiągnięcia porozumienia korzystnego dla obu stron. Szuka różnych rozwiązań i pomysłów, angażuje w podobne działania drugą stronę, jest kreatywny,  i często dochodzi do niestandardowych, dających satysfakcję obu stronom negocjacji rozwiązań.

Profesjonalny negocjator szanuje drugą stronę i dba o dobre relacje

Dobre relacje, oparte na szacunku i zaufaniu są podstawą długoterminowej współpracy. Skuteczny negocjator zna nieczyste techniki („brudne chwyty”), jakimi może posłużyć się partner negocjacji i potrafi się przed nimi obronić. Potrafi również dać wyjść z twarzą drugiej stronie, jeśli blef zostanie przez niego wykryty. Pozostawia „otwarte drzwi”, gdyż nie znamy przyszłości i tego, o czym obecnie nie pomyślimy, a w przyszłości może się zdarzyć…

Negocjacje zakupowe - artykuł trenera biznesu Mirosława Plaka na temat negocjacji z dostawcą

Przeczytaj artykuł ” Negocjacje zakupowe” napisany przez Mirosława Plaka, trenera biznesu, który specjalizuje się w szkoleniach z negocjacji dla kupców:

Negocjacje - szkolenia i kursy:

Zobacz programy szkoleń z negocjacji:

Negocjacje

Przejdź do bazy artykułów w wiedzy biznesowej: