Negocjacje

Negocjacje - profesjonalny negocjator

Negocjacje zawierają zestaw technik i narzędzi, które składają się na umiejętności, które są przydatne w życiu każdego człowieka. Zarówno w sferze zawodowej, jak i prywatnej. Kim jest profesjonalny negocjator? Jak powinien działać, aby osiągać najlepsze efekty? W jaki sposób stać się skutecznym, profesjonalnym negocjatorem? Często powyższe pytania mogą towarzyszyć osobom, które czując presję drugiej strony podczas rozmów negocjacyjnych, odczuwają niedosyt po zaakceptowaniu ustaleń z partnerem negocjacji i mają poczucie, że mogły uzyskać więcej.

Jakie czynniki wpływają na skuteczność negocjacji?​

Aby osiągnąć sukces w negocjacjach istotnych jest kilka elementów, w których jeden jest szczególnie ważny. Jest to przygotowanie do rozmów negocjacyjnych. Profesjonalny negocjator to osoba, która jest bardzo dobrze przygotowana do rozmów z partnerem negocjacji. Zna metodologię przygotowania do negocjacji i potrafi zastosować ją w praktyce. Wie, co chce osiągnąć, co będzie najlepszym, optymalnym oraz najgorszym rozwiązaniem. Ma świadomość do jakiego stopnia może ustąpić i kiedy ewentualnie odejść od stołu negocjacyjnego. A jeśli do tego dojdzie, to jakie ma alternatywy.

Czy podczas negocjacji warto ustępować?​

Tak, warto. A co więcej, w negocjacjach ustępstwa są oczekiwane przez każdą ze stron. Ma to swoje uzasadnienie w psychologicznych aspektach negocjacji, gdzie oczekujemy satysfakcji i poczucia zwycięstwa. Optymalną sytuacją jest, gdy obie strony (lub więcej, gdy w negocjacjach uczestniczy kilka stron) czują się wygrane. Sytuacja „wygrany – wygrany” wpływa pozytywnie na przyszłe relacje i działania, które mają nastąpić w wyniku ustaleń negocjacyjnych.

Stanowiska a interesy stron negocjacji

Profesjonalny negocjator zanim zacznie prezentować swoje warunki i rozwiązania będzie zdobywał informacje na temat stanowisk, interesów i oczekiwań drugiej strony. Bazuje na faktach i pozyskanych informacjach – nie domyśla się, nie zakłada, nie zgaduje. dla profesjonalnego negocjatora istotne jest, aby dowiedzieć się jakie interesy chce zaspokoić druga strona podczas rozmów negocjacyjnych. Jakie są jej priorytety? Co chce osiągnąć?
Negocjacje - profesjonalny negocjator

Dochodzenie do porozumienia w negocjacjach

Skuteczny negocjator jest zdeterminowany do osiągnięcia celu. Dba o własne interesy i szuka najlepszych rozwiązań do osiągnięcia porozumienia korzystnego dla obu stron. Szuka różnych rozwiązań i pomysłów, angażuje w podobne działania drugą stronę, jest kreatywny,  i często dochodzi do niestandardowych, dających satysfakcję obu stronom negocjacji rozwiązań. Skuteczny negocjator efektywnie komunikuje się, zadaje trafne pytania, potrafi słuchać i dba o pozytywną atmosferę rozmów negocjacyjnych.

Profesjonalny negocjator szanuje drugą stronę i dba o dobre relacje

Dobre relacje, oparte na szacunku i zaufaniu są podstawą długoterminowej współpracy. Skuteczny negocjator zna nieczyste techniki („brudne chwyty”), jakimi może posłużyć się partner negocjacji i potrafi się przed nimi obronić. Potrafi również dać wyjść z twarzą drugiej stronie, jeśli blef zostanie przez niego wykryty. Pozostawia „otwarte drzwi”, gdyż nie znamy przyszłości i tego, o czym obecnie nie pomyślimy, a w przyszłości może się zdarzyć…

Negocjacje zakupowe - artykuł trenera biznesu Mirosława Plaka na temat negocjacji z dostawcą

Przeczytaj artykuł ” Negocjacje zakupowe” napisany przez Mirosława Plaka, trenera biznesu, który specjalizuje się w szkoleniach z negocjacji dla kupców:

Negocjacje

Przejdź do bazy artykułów w wiedzy biznesowej: