Marża a narzut

Marża a narzut

Jaka jest różnica pomiędzy marżą a narzutem?

Podczas rozmów handlowych, zarówno sprzedający jak i kupujący często posługują się terminologią odnoszącą się do zyskowności inwestycji handlowej. Profesjonalny handlowiec powinien doskonale orientować się, czym różnią się pomiędzy sobą poszczególne terminy i potrafić w odpowiedni sposób przedstawić klientowi oczekiwane przez niego wyliczenia. Praktyka pokazuje jednak, że zdarza się, iż handlowcy, którzy nie operują na co dzień tą terminologią zaskoczeni przez klienta pytaniem, mylą pojęcia zysku, marży czy narzutu. Poniżej znajduje się omówienie podstawowych zagadnień marży i narzutu handlowego wraz z przykładowymi wyliczeniami.

MARŻA KWOTOWA = CENA SPRZEDAŻY – CENA ZAKUPU
NARZUT KWOTOWY = CENA SPRZEDAŻY – CENA ZAKUPU

Jak widać z powyższych wzorów marża i narzut są tymi samymi kwotami. Różnica pomiędzy nimi występuje, gdy podamy je w procentach. Różnica pomiędzy marżą procentową i narzutem procentowym wynika z punktu odniesienia tej kwoty do ceny sprzedaży lub też ceny zakupu. W przypadku marży odnosimy ją do ceny sprzedaży, natomiast w przypadku narzutu do ceny zakupu.

Jak obliczyć marżę i narzut?

MARŻA PROCENTOWA = (CENA SPRZEDAŻY – CENA ZAKUPU) / CENA SPRZEDAŻY * 100%

NARZUT PROCENTOWY = (CENA SPRZEDAŻY – CENA ZAKUPU) / CENA ZAKUPU * 100%

Przykład: Sklep kupuje produkt, którego cena jednostkowa wynosi 80 PLN. Sprzedaje go końcowemu użytkownikowi po 100 PLN.

MARŻA: 100 – 80 / 100 = 0,2 czyli 20%.
NARZUT: 100 – 80 / 80 = 0,25 czyli 25%.

Warto zainwestować kilkanaście minut i przećwiczyć z kalkulatorem wyliczanie marży i narzutu, co w wielu sytuacjach okaże się dla nas nieocenione oraz pozwoli nam na utrzymanie profesjonalnego wizerunku w oczach klienta. Istotne jest, aby pamiętać do czego odnosimy marżę, a do czego narzut wyliczając je procentowo. Podczas rozmów z klientami, sprawne wyliczenie pożądanych wartości będzie bardzo przydatną umiejętnością.