Komunikacja w zarządzaniu

Zasady skutecznej komunikacji a komunikacja w zarządzaniu

Komunikacja między pracodawcą a pracownikiem jest, wbrew pozorom, dość skomplikowanym zagadnieniem. Mogłoby się wydawać, że niczym nie różni się ona (lub przynajmniej nie powinna się różnić) od zwykłej, codziennej komunikacji interpersonalnej. Nie jest to jednak w pełni prawdziwe stwierdzenie. Rzeczywiście, są pewne niezmienne, uniwersalne zasady skutecznej komunikacji, które dotyczą każdego właściwie wejścia w interakcję i każdej rozmowy z drugim człowiekiem, takie jak: zachowanie grzeczności językowej, mówienie na temat, traktowanie swojego rozmówcy na równi i z szacunkiem czy słuchanie go, by móc jak najlepiej zrozumieć to, co chce zakomunikować, oraz by w ten sposób okazać mu zainteresowanie.
Komunikacja w zarządzaniu.
Powyższe zasady odnoszą się do kulturalnej rozmowy z każdym człowiekiem – bez znaczenia czy jest to rozmowa kwalifikacyjna, z pracodawcą lub z kierownikiem, czy pogawędka z sąsiadką – są (a przynajmniej powinny być) nieodłącznym elementem podczas komunikacji każdego z każdym. Różnica leży tutaj w fakcie, że w komunikacji w zarządzaniu – między osobą zarządzającą, a osobą podwładną – pierwsza powinna mieć konkretną wiedzę na temat komunikacji społecznej i komunikacji w zarządzaniu, ponieważ w przeciwnym razie nie będzie mogła nazwać się dobrym liderem.

Rola pracodawcy w komunikacji w zarządzaniu

Można postawić śmiałą tezę, że komunikacja w zarządzaniu zaczyna się od kierownika. Badacze David A. Whetten oraz Kim S. Cameron wyróżnili cechy przywódcy, i jeśli chodzi o zdolności interpersonalne – takie jak umiejętne słuchanie, zdolność motywowania innych, chęć wywoływania rozmowy i interakcji między nim a pracownikami – to właśnie one sprawiają, że pracodawca może pokazać pracownikom, że jest odpowiednią osobą na odpowiednim miejscu – dojrzałą emocjonalnie, odporną na stres, potrafiąca sprawiedliwie ocenić jednostkę, ale także siebie, oraz że potrafi rozwiązywać problemy czy konflikty. Buduje on swój wizerunek i autorytet. Wniosek jest więc taki, że by przedsiębiorstwo działało sprawnie, kwestia relacji między osobą zarządzającą a pracownikami jest kluczowa. Jak wspomniano w poprzednim akapicie, pracodawca powinien stanowić dla pracowników kogoś na kształt opiekuna. Nie oznacza to jednak, że powinien być całkiem pobłażliwy dla krnąbrnych pracowników lub nie powinien wykazywać się stanowczością – sprawa jest głębsza i bardziej skomplikowana. W zarządzaniu powinien znaleźć złoty środek i odpowiednio wyważyć oba te podejścia.

Trzy style przywództwa

Istnieją trzy style przywództwa: styl autokratyczny, demokratyczny i permisyjny. Według pierwszego – autokratycznego – kierownik nie jest nastawiony na współpracę z pracownikami, nie traktuje ich podmiotowo, sam podejmuje decyzje, najczęściej wydaje rozkazy lub bezwzględne polecenia. Drugi z nich – demokratyczny – zakłada ciągłą mediację między pracodawcą a pracownikiem, charakteryzuje się wzajemnym wspomaganiem, by efektywniej pracować i szybciej osiągnąć wyznaczony cel. Relacja osoba zarządzająca – osoba podwładna opiera się o wzajemne słuchanie i zrozumienie. W ostatnim – permisyjnym – osoba kierująca nie ingeruje zbytnio w działania grupy, pozostawia jej swobodę w podejmowaniu decyzji czy działań, a sam nie uczestniczy w tym czynnie. Kierownik jest zdystansowany, nie komentuje, nie ocenia, a wszelkie informacje udostępnia dopiero na życzenie grupy.

Który styl wybrać?

Będąc na stanowisku pracodawcy warto wiedzieć, że wszystkie powyższe style istnieją oraz jakie są różnice między nimi, by samodzielnie i świadomie zdecydować, jakim „rodzajem” zarządcy chce się być. Nietrudno ocenić, że w tym zestawieniu styl demokratyczny jawi się jako zdecydowanie najlepsze wyjście. Nastawia on zarówno pracodawcę, jak i pracowników, na chęć stosowania się do zasad skutecznej komunikacji, na wsłuchiwanie się w swoje wzajemne potrzeby i oczekiwania oraz na dbanie o przyjemną atmosferę w miejscu pracy, a to wszystko razem z pewnością zaowocuje efektywniej wykonywaną pracą z obu stron.

autor: Kinga Srokosz

Zarządzanie zespołem

Zobacz program szkolenia dla szefów „Zarządzanie zespołem”:

Komunikacja w zarządzaniu

Wróć do bazy artykułów w wiedzy biznesowej: