Szkolenia dla kupców

Szkolenia dla kupców i specjalistów działu zakupów

Szkolenia dla kupców realizowane są w warsztatowej formie, która podczas symulacji negocjacyjnych pozwoli uczestnikom na rozwój praktycznych umiejętności. Priorytetem jest nacisk na praktyczne aspekty rozwoju kompetencji negocjacyjnych i doskonalenia umiejętności. Szkolenia dla kupców realizowane są w dwóch opcjach: „Negocjacje zakupowe” oraz „Skuteczny specjalista działu zakupów”.

Szkolenie „Skuteczny specjalista działu zakupów"

Szkolenie „Skuteczny specjalista działu zakupów” jest autorskim szkoleniem, które opracował trener Mirosław Plak. Szkolenie to przez lata zdobyło duże uznanie oraz wysokie oceny uczestniczących w nim specjalistów działów zakupów i kupców. Szkolenie dedykowane jest specjalistom pracującym w dziale zakupów, kupcom oraz szefom działów zakupów, którzy chcieliby rozwinąć i zweryfikować swoje umiejętności w tym obszarze. Podczas szkolenia uczestnicy nabędą wiedzę i umiejętności, które zastosowane na stanowisku pracy w istotny sposób mogą przyczynić się do oszczędności czasu i redukcji kosztów zakupów na potrzeby firmy.

Zakres szkolenia

Szkolenie „Skuteczny specjalista działu zakupów” porusza szereg zagadnień z codziennej pracy specjalistów ds. zakupów i kupców. Te obszary to między innymi:

  • Przygotowanie kupca do pracy, wstęp do pracy analitycznej, elementy zarządzania dostawcami.
  • Spojrzenie na dział zakupów jako integralną, kluczową część systemu firmy.
  • Komunikacja działu zakupów z klientami wewnętrznymi (zamawiającymi).
  • Negocjacje zakupowe z dostawcami (aspekt negocjacji kupieckich z dostawcami produktów i usług stanowi znaczącą część szkolenia).
  • Budowanie siły przez kupca.
  • Symulacje negocjacji zakupowych z dostawcą.
  • Działanie w sytuacjach trudnych oraz poszukiwanie kreatywnych rozwiązań.

Mirosław Plak

Mirosław Plak
Informacje o trenerze prowadzącym szkolenia dla kupców:
Mirosław Plak specjalizuje się w szkoleniach biznesowych z naciskiem na szkolenia z negocjacji handlowych i zakupowych, szkolenia dla działów zakupów oraz szkolenia z komunikacji w biznesie, obsługi klienta i skutecznej sprzedaży. W trakcie szkoleń wykorzystuje techniki warsztatowe, ćwiczenia oraz symulacje. Trener Mirosław Plak jest pragmatykiem i takie podejście wykorzystuje podczas realizacji szkoleń. W trakcie warsztatów kładzie nacisk na praktykę, tak aby uczestnicy po szkoleniu potrafili wykorzystać podczas codziennej pracy wiedzę i umiejętności nabyte podczas szkolenia.

Szkolenia dla kupców - kontekst powstania szkolenia „Skuteczny specjalista działu zakupów”

Do opracowania szkolenia dla specjalistów działu zakupów i kupców przyczyniło się zapotrzebowanie klientów, którzy coraz częściej zauważają możliwość zwiększenia zysku firmy poprzez optymalizację procesu zakupowego oraz zmniejszenie kosztów zakupów na potrzeby firmy. Właściwe podejście do realizacji zakupów dla organizacji może wygenerować istotne oszczędności, które przekładają się na wypracowaną marżę. Od kilku lat zauważalna jest tendencja wzrostowa w dziedzinie ilości realizowanych szkoleń dla specjalistów działu zakupów i kupców. Szkolenie to ewoluuje i jest dostosowywane do aktualnych potrzeb organizacji. Poniżej znajdziesz link do aktualnego programu szkolenia.

Szkolenie „Skuteczny specjalista działu zakupów” w liczbach (szkolenia przeprowadził trener Mirosław Plak)

Liczba edycji szkolenia (szkolenia otwarte i szkolenia zamknięte)
0
Liczba firm, z których pochodzili uczestnicy szkoleń
0
Liczba uczestników szkoleń
0

Szkolenia dla kupców i specjalistów działu zakupów

Szkolenie „Skuteczny specjalista działu zakupów” realizowane jest w dwóch wariantach – jako szkolenie otwarte lub zamknięte. Sprawdź program szkolenia:
Zobacz również program szkolenia „Negocjacje zakupowe”. Szkolenie z negocjacji zakupowych realizowane jest w formie szkolenia zamkniętego:
Szkolenia dla działu zakupów i kupców

Kiedy konkurujesz z inną osobą, wystarczy, że będziesz tak dobry lub lepszy niż ta osoba. Jeżeli konkurujesz z sobą, nie ma ograniczeń, jak dobry możesz być.
Chu Chin-Ning

Szkolenia dla kupców - trener biznesu Mirosław Plak

Przeczytaj artykuł pod tytułem „Negocjacje zakupowe” autorstwa trenera biznesu Mirosława Plaka, specjalizującego się w szkoleniach i warsztatach z negocjacji, na stronie internetowej www.miroslawplak.pl. Artykuł opisuje najistotniejsze kwestie dotyczące negocjacji kupca z dostawcą. Gorąco polecamy artykuł dla kupców oraz specjalistów ds. zakupów.
Przejdź do bazy artykułów w wiedzy biznesowej: