Cykl Kolba

Cykl Kolba

D.A. Kolb, amerykański teoretyk nauczania opracował cykl skutecznego uczenia się, obejmujący cztery następujące po sobie etapy odzwierciedlające różne modele przyswajania wiedzy i rozwoju umiejętności. Wyjaśnione poniżej etapy cyklu rozpoczynają się od doświadczenia, przechodzą przez etap refleksji nad doświadczeniem, dalej następuje etap konceptualizacji pomagając wesprzeć nowe umiejętności teorią, która z kolei na ostatnim etapie jest przekładana na możliwość praktycznych zastosowań w codziennej pracy.

Dalej znajduje się opis kolejnych etapów cyklu D.A. Kolba, wskazując równocześnie na zależności pomiędzy poszczególnymi jego etapami:

• DOŚWIADCZENIE – jest to pierwszy etap, podczas którego uczestnicy szkolenia, podczas działania, uczą się metodą prób i błędów, rozwiązując konkretne sytuacje z obszaru pożądanej nowej wiedzy lub umiejętności,

• REFLEKSJA – podczas drugiego etapu trener moderuje refleksję nad doświadczeniem, pomagając spojrzeć „z boku” na sytuację i wyciągnąć wnioski, które można zaimplementować w kolejnych etapach cyklu,

• TEORIA – podczas trzeciego etapu doświadczenie i refleksja zostają podbudowane teorią, która ma na celu dać fundament pod uogólnione działania, aby mogły być zastosowane w innych, podobnych sytuacjach,

• PRAGMATYKA – podczas czwartego, ostatniego etapu cyklu, trener pomaga uczestnikom szkolenia w przełożeniu poznanej wiedzy i umiejętności na codzienną pracę, podczas której wykonywane nowe działania pozwolą na sprawdzenie efektywności zastosowania nabytej wiedzy i umiejętności.

Schemat na rys. 1 przedstawia przebieg cyklu D.A. Kolba, jako procesu ciągłego, bez oznaczenia jego początku i końca.

Rys. 1. Cykl uczenia się D.A. Kolba.

Cykl Kolba

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: M. Armstrong, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2001, str. 436.

Jak widać na schemacie zawartym na rys. 1 cykl D.A. Kolba jest procesem ciągłym i nie ma tutaj numeracji kolejnych etapów. Jego praktyczne zastosowanie można rozpocząć w dowolnym miejscu. Istotne są tutaj dwie kwestie:

• dobór miejsca, w którym rozpocznie się realizację cyklu uwzględniając preferencje uczenia się uczestników oraz bieżącą sytuację szkoleniową,

• niezależnie od miejsca, w którym rozpocznie się pracę z grupą ważne jest, aby zamknąć cykl, czyli przejść przez wszystkie cztery etapy.

Fragment pracy dyplomowej „Rozwój kompetencji handlowych w firmie”, autor: Mirosław Plak.

Szkolenie "Train the Trainer"

Zobacz program szkolenia trenerskiego:

Cykl Kolba

Przejdź do bazy artykułów w wiedzy biznesowej: