Szkolenie ubezpieczenia - Specyfika ubezpieczeń – kompendium wiedzy

Specyfika ubezpieczeń - kompendium wiedzy

Szkolenie pozwala na rozwinięcie wiedzy w zakresie znajomości specyfiki produktów ubezpieczeniowych ze względu na ich klasyfikację, rodzaje, docelowych odbiorców, zakresy odpowiedzialności, ograniczenia i konkurencyjność rynku ubezpieczeniowego.

Czas trwania szkolenia

2 dni (2 x 7 godzin)

Trener

Szymon Kobiałka
Szkolenie ubezpieczenia. Specyfika ubezpieczeń.

Profil uczestników szkolenia

Szkolenie skierowane jest do osób, które w ramach swojej pracy, a także życia prywatnego mają do czynienia z produktami ubezpieczeniowymi. Uczestnikami szkolenia mogą być osoby przygotowujące się do kursów na agenta ubezpieczeniowego, bądź kursów brokerskich, osoby na stażu, bądź pracujące w agencjach ubezpieczeniowych i biurach brokerskich, pracownicy firm pracujący w działach administracyjnych realizujących zawieranie ubezpieczeń, a także osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą i chcący ją ubezpieczać.

Program szkolenia

1. Ubezpieczenie, produkt specyficzny.
• Cechy produktu ubezpieczeniowego względem innych produktów i usług.
• Typy produktów ubezpieczeniowych – omówienie.
• Ubezpieczenia obowiązkowe / dobrowolne.
• Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.
• Ubezpieczenia osobowe / majątkowe / na życie.
• Ubezpieczenia komercyjne / wzajemne.

2. Konstruowanie ubezpieczenia.
• Oszacowanie targetu i rentowności.
• Budowa składowych produktu.
• All risk / Ryzyka nazwane.
• Wyłączenia odpowiedzialności.
• Dodatkowe bonusy – gra rynkowa.

3. Ryzyko.
• Szacowanie ryzyka dla produktów masowych.
• Szacowanie ryzyka dla produktów szytych „na miarę”.
• Reasekuracja / koasekuracja.

4. Wycena produktu ubezpieczeniowego.
• Underwriting.
• Jak powstaje składka ubezpieczeniowa.
• Co muszę zapłacić, co mogę zapłacić (udziały własne).

5. Sprzedaż ubezpieczenia.
• Sprzedaż a ocena ryzyka i underwriting.
• Jak konkurować ceną?
• Czy tylko cena jest wyznacznikiem konkurencyjności?
• Cross selling, Up selling w ubezpieczeniach.
• Czy mogę odsprzedać ubezpieczenie?

6. Kupiłem ubezpieczenie i co dalej…?
• Co dalej w trakcie trwania umowy ubezpieczenia?
• Dodatkowe usługi – coraz powszechniejsze.
• Dostęp do produktu on-line.

7. „Sprawdzam…” czyli realizacja produktu i ocena jego jakości.
• Czy mogę wpływać na wysokość odszkodowania?
• Co winien mi zapewnić ubezpieczyciel?
• Restytucja / szkoda całkowita / ugoda / inne koszty.
• A co jeżeli odszkodowanie nie jest satysfakcjonujące?

8. Sytuacje sporne.
• Instytucja odwołania od decyzji ubezpieczyciela.
• Organy odwoławcze i nadzoru.
• Spór na poziomie postępowania cywilnego.

9. Podsumowanie kluczowych wiadomości w zakresie specyfiki produktu ubezpieczeniowego oraz dyskusja po szkoleniu.

10. Warsztaty z konstrukcji prostego produktu ubezpieczeniowego na podstawie zdobytej na szkoleniu wiedzy.

Szkolenie ubezpieczenia - specyfika ubezpieczeń - kompendium wiedzy

Szkolenie „Specyfika ubezpieczeń – kompendium wiedzy” realizujemy w formie zamkniętej tj. dla grupy uczestników z jednej firmy. Jeśli planujesz przeszkolić 1 lub 2 osoby z firmy sprawdź terminarz szkoleń otwartych ».
Przejdź do kategorii i tematyki szkoleń biznesowych: