Szkolenie Techniki sprzedaży

Czas trwania szkolenia:

2 dni (2 x 8 godzin).

Trener:

Mirosław Plak

Szkolenie z efektywnych technik sprzedaży

Skuteczne techniki sprzedaży

Szkolenie „Skuteczne techniki sprzedaży” dostarcza uczestnikom szkolenia kompleksową wiedzę i umiejętności z zakresu rozwoju kompetencji handlowych. Proces skutecznej sprzedaży przedstawiony szczegółowo i metodycznie w formie następujących po sobie etapów sprzedaży, pozwoli handlowcom na utrwalenie technik sprzedaży oraz efektywne działania handlowe według usystematyzowanych technik. Podczas szkolenia trener przekazuje i ćwiczy z uczestnikami praktyczne zagadnienia metod i technik sprzedaży oparte o wieloletnie doświadczenie w sprzedaży i negocjacjach. Szkolenie prowadzone jest w interaktywny sposób z wykorzystaniem ćwiczeń, prezentacji, testów, dyskusji oraz symulacji sprzedażowych.

Profil uczestników szkolenia

Szkolenie z technik sprzedaży skierowane jest do handlowców, przedstawicieli handlowych, doradców klienta, van sellerów, szefów zespołów handlowców oraz wszystkich, którzy na co dzień zajmują się sprzedażą.

Program szkolenia:

1. Wprowadzenie do procesu sprzedaży.
• Motywy zakupu – czym kierują się klienci podejmując decyzję o zakupie?
• Dlaczego ludzie lubią kupować i nie lubią jak im się sprzedaje? – implikacje wpływające na postawę i działania handlowca.
• Charakterystyka skutecznego handlowca.

2. Etapy sprzedaży.
• Proces sprzedaży w sześciu etapach.
• Charakterystyka i cele poszczególnych etapów sprzedaży.

3. Przygotowanie do rozmowy handlowej.
• Biznesowe i mentalne aspekty przygotowania handlowca.
• Jaki powinien być dobrze postawiony cel? – praktyczne zastosowanie w sprzedaży zasady SMART.

4. Nawiązanie relacji.
• Zasady pierwszego kontaktu, czyli „nigdy nie dostaniesz drugiej szansy, aby zrobić pierwsze wrażenie”.
• Budowanie partnerskich relacji z klientem.

5. Odkrycie potrzeb klienta.
• Cel i korzyści z badania potrzeb klienta.
• Typologia i rola pytań w sprzedaży.

6. Prezentacja handlowa.
• Metafiltry klienta, czyli jak budować skuteczną argumentację.
• Argumentacja oparta o strukturę cecha – zaleta – korzyść.
• Sekwencja skutecznej prezentacji handlowej.
• Wsparcie prezentacji narzędziami sprzedaży.
• Zamknięcie próbne.

7. Finalizacja sprzedaży.
• Kiedy zamykać sprzedaż?
• Dostosowanie zamknięcia sprzedaży do sytuacji handlowej i typu klienta.

8. Pokonywanie obiekcji.
• Przyczyny odmowy klienta – dlaczego klienci podają obiekcje?
• Efektywna postawa handlowca wobec sprzeciwu klienta.
• Rodzaje obiekcji.
• Taktyki działań przełamujących obiekcje.

9. Zakończenie rozmowy handlowej.
• Budowanie długofalowej relacji z klientem.
• Wnioski do rozwoju przyszłej współpracy.

10. Komunikacja z klientem.
• Elementy komunikacji słownej i niewerbalnej.
• Utrzymywanie pozytywnych relacji.
• Zasady wywierania wpływu.
• Typologia osobowościowa klientów.
• Współpraca z trudnym klientem.

11. Podsumowanie i wnioski ze szkolenia z technik sprzedaży. Opracowanie indywidualnego planu działania w trakcie rozmów handlowych z klientem.

Szkolenie „Skuteczne techniki sprzedaży” realizujemy w formie zamkniętej tj. dla grupy uczestników z jednej firmy. Jeśli planujesz przeszkolić 1 lub 2 osoby z firmy sprawdź terminarz szkoleń otwartych ».

Przejdź do kategorii i tematyki szkoleń biznesowych: