Szkolenie Sztuka prezentacji i wystąpień publicznych

Czas trwania szkolenia:

2 dni (2 x 8 godzin).

Szkolenia z wystąpień publicznych

Sztuka prezentacji i wystąpień publicznych

Celem szkolenia jest rozwój praktycznych umiejętności prowadzenia prezentacji przed audytorium. Uczestnicy podczas szkolenia poznają i przećwiczą kluczowe kwestie przygotowania i prowadzenia prezentacji, które pomogą im w zwiększeniu pewności siebie i skuteczności podczas wystąpień przed grupą. Zagadnienia poruszane podczas szkolenia dotyczą zarówno technicznych i merytorycznych aspektów przygotowania prezentacji jak i efektywności samego wystąpienia przed grupą. Szkolenie koncentruje się na praktycznych aspektach wystąpień, które pomogą uczestnikom w osiągnięciu profesjonalizmu podczas prezentacji publicznych

Profil uczestników szkolenia

Szkolenie skierowane jest do menedżerów, liderów i członków zespołów projektowych, specjalistów prowadzących prezentacje przed grupą uczestników oraz wszystkich osób, które w pracy zawodowej prowadzą prezentacje biznesowe i które chcą udoskonalić swoje umiejętności wystąpień publicznych.

Program szkolenia:

1. Przygotowanie prezentacji.
• zebranie kluczowych informacji
• pozyskanie materiałów do prezentacji
• opracowanie struktury prezentacji
• przygotowanie do wystąpienia
• budowanie pewności siebie

2. Techniczne aspekty przygotowania wystąpienia.
• dostosowanie ustawienia sali do celu prezentacji
• organizacja przestrzeni
• „plan awaryjny”, czyli co zrobić jak technika zawiedzie?
• „check lista” prezentera

3. Nawiązanie kontaktu z uczestnikami.
• pierwsze wrażenie i przyciągnięcie uwagi uczestników
• kreowanie własnego wizerunku
• techniki autoprezentacji

4. Wykorzystanie pomocy audiowizualnych.
• środki audiowizualne wspomagające prezentację
• techniki wykorzystania pomocy audiowizualnych

5. Komunikacja z uczestnikami – utrzymywanie uwagi i zainteresowania.
• magia komunikacji niewerbalnej
• operowanie głosem
• zarządzanie przestrzenią
• angażowanie słuchaczy
• kontrola czasu prezentacji

6. Postępowanie z trudnymi uczestnikami.
• typologia uczestników
• sposoby działania w sytuacjach trudnych
• techniki odpowiedzi na trudne pytania uczestników

7. Radzenie sobie ze stresem.
• źródła i natura stresu
• obniżanie poziomu stresu

8. Wystąpienia przed audytorium.
• przygotowanie prezentacji przez uczestników
• przeprowadzenie prezentacji przed grupą
• rozwojowa informacje zwrotna przekazana przez pozostałych uczestników szkolenia i przez trenera

9. Podsumowanie szkolenia oraz indywidualne wnioski dla uczestników szkolenia odnośnie prowadzenia prezentacji i wystąpień publicznych według najlepszych praktyk.

Szkolenie „Sztuka prezentacji i wystąpień publicznych” realizujemy w formie zamkniętej tj. dla grupy uczestników z jednej firmy. Jeśli planujesz przeszkolić 1 lub 2 osoby z firmy sprawdź terminarz szkoleń otwartych ».