Szkolenie Business Model Canvas

Czas trwania szkolenia:

2 dni (2 x 8 godzin).

Trener:

Agata Brataniec

„Dobre firmy tworzą wspaniałe modele biznesowe. Wyróżniające się firmy stale je poprawiają.”

Alex Osterwalder

Szkolenie Business Model Canvas

Business Model Canvas - tworzenie modelu biznesowego

Szkolenie wprowadza w kontekst rzeczywistości VUCA, która wymusza dynamizację podejścia do prowadzenia biznesu. Odpowiedzią jest model biznesowy przygotowany w oparciu o technikę Business Model Canvas opracowaną przez Alexandra Osterwaldera i Yvesa Pigneura (lub jej alternatywę – Lean Canvas stworzoną przez Asha Maurya), która pozwala synergicznie spojrzeć na model działania przedsiębiorstwa, tworzenie produktu lub usługi w perspektywie wartości dostarczanej klientowi.

Profil uczestników szkolenia

Szkolenie skierowane jest do menedżerów odpowiadających za zespoły i działy, którzy poszukują alternatywy dla statycznego podejścia do planowania strategii i którzy chcieliby proces planowania uprościć i uelastycznić.

Program szkolenia:

1. Budowanie strategii w rzeczywistości VUCA.
• Czy i jak planować w zmiennych i niepewnych realiach?

2. Czym jest model biznesowy?
• Model biznesowy, a model operacyjny – podstawowe różnice i współzależności.
• Przykłady rynkowych modeli biznesowych.
• Golden Circle Simona Sineka – ważne jest „dlaczego”, a nie „co”.

3. Etapy budowania modelu biznesowego.
• Inicjacja, ideacja, integracja, implementacja.

4. Business Model Canvas – model podstawowy.
• Czym jest i na jakie potrzeby organizacyjne odpowiada?
• Najważniejsze pytania, jakie należy sobie zadać.
• 9 elementów Business Model Canvas:
o Partnerzy
o Kluczowe działania
o Kluczowe zasoby
o Propozycja wartości
o Relacje z klientami
o Kanały
o Segmenty klientów
o Struktura kosztów
o Struktura przychodów

5. Lean Canvas – alternatywa dla Business Model Canvas.
• Czym jest i na jakie potrzeby organizacyjne odpowiada?
• Najważniejsze pytania, jakie należy sobie zadać.
• 9 elementów Lean Canvas:
o Problem
o Rozwiązanie
o Kluczowe miary
o Propozycja wartości
o Przewaga konkurencyjna
o Kanały
o Segmenty klientów
o Struktura kosztów
o Struktura przychodów

6. Busines Model Canvas vs. Lean Canvas – podobieństwa i różnice.
• Wybór najbardziej adekwatnego modelu do specyfiki organizacji.
• Sposób pracy z Business Model Canvas i/lub Lean Canvas (od czego zacząć – kolejne kroki – tworzenie modelu biznesowego).

7. Prezentacja przygotowanej wersji modelu biznesowego.

8. Jak wykorzystywać w praktyce zbudowany model?
• Czy wypracowany model biznesowy wymaga zmiany modelu operacyjnego?

9. Wnioski, dalsze kroki.

Powyższe szkolenie, realizowane w formie warsztatowej, zawiera sprawdzone, praktyczne wskazówki dotyczące tworzenia modelu biznesowego. Szkolenie to realizujemy w formie zamkniętej tj. dla grupy uczestników z jednej firmy. Jeśli planujesz przeszkolić 1 lub 2 osoby z firmy sprawdź terminarz szkoleń otwartych ».

Przejdź do kategorii i tematyki szkoleń biznesowych: