Szkolenie Asertywność w praktyce

Asertywność w praktyce

Celem szkolenia z asertywności jest praktyczne przećwiczenie postaw asertywnych. Poruszane zagadnienia będą dotyczyły porozumiewania się z drugim człowiekiem przy zachowaniu własnych poglądów, odczuć i prawa do powiedzenia „nie”.
Szkolenie „Asertywność w praktyce” przygotowane zostało w formie warsztatów aktywizujących uczestników, dzięki czemu będą oni mieli szansę praktycznego ćwiczenia zdobytej wiedzy i nabytych umiejętności.

Czas trwania szkolenia

2 dni (2 x 7 godzin)

Trener

Aleksandra Chrapko
Asertywność szkolenie

"Asertywność w praktyce" - zapraszamy na szkolenie otwarte do Krakowa

Najbliższe szkolenie otwarte
Termin: 10.2024 [ data do ustalenia]
Miejsce: Kraków
Cena: 1670 PLN netto/osoba
Zobacz więcej terminów i lokalizacji szkoleń otwartych z asertywności w kalendarzu szkoleń:
Harmonogram szkolenia:
I dzień: g. 10.00-17.00, II dzień: g. 9.00-16.00

Profil uczestników szkolenia

Szkolenie skierowane do osób, które chcą ćwiczyć postawę asertywną.

Korzyści dla uczestników szkolenia

Po szkoleniu uczestnicy będą:
 • potrafili odróżnić zachowania asertywne od agresywnych i uległych
 • potrafili budować pozytywne relacje międzyludzkie oparte na zaufaniu i wyrażaniu własnych emocji
 • znali zasady obrony przed krytyką i będą potrafili skutecznie argumentować własne poglądy
 • potrafili zadbać o własne interesy w harmonii z otoczeniem i własnym odczuciem
 • z właściwej perspektywy oceniać problemy, ludzi i relacje
 • potrafili dopasować formę wypowiedzi do sytuacji i osoby
 • potrafili zamieniać styl krytyki na użyteczną informację zwrotną
 • umieli neutralizować stresy obniżające poczucie własnej wartości

Metody pracy, które zastosujemy podczas szkolenia

Program szkolenia

Asertywność

 • Co to jest asertywność?
 • Zachowanie asertywne jako opozycja do zachowania agresywnego i uległego
 • Spójność komunikatów werbalnych i niewerbalnych
 • Komunikat ja – jako technika zmniejszania oporu u odbiorcy
 • Asertywne wyrażanie opinii i ocen
 • Mapa asertywności – diagnoza obszarów wymagających dalszego rozwoju umiejętności asertywnych

Komunikacja werbalna i niewerbalna

 • Aktywne słuchanie – jeden z najważniejszych elementów komunikacji
 • Mowa ciała – niewerbalny przekaz informacji
 • Bariery komunikacyjne i sposoby ich przezwyciężania

Praktyka postawy asertywnej

 • Asertywność w ujęciu analizy transakcyjnej
  • Postawa OK-OK
  • Analiza gier psychologicznych i gier władzy
  • Wychodzenie z trójkąta dramatycznego
   
 • Prowadzenie rozmów w sytuacjach firmowych i domowych
  • Asertywna informacja zwrotna
  • Pytania i parafrazy
  • Stawianie granic i sztuka mówienia „NIE”
  • Sztuka czynienia ustępstw
  • Umiejętność odmawiania i wyrażania swoich uczuć
   
 • Obrona i reakcja na krytykę
 • Obrona swoich praw i przekonań
 • Asertywne radzenie sobie w sytuacjach trudnych i konfliktowych
 • Wyrażanie uczuć pozytywnych i negatywnych

Asertywność - szkolenie warsztatowe

Szkolenie „Asertywność w praktyce” realizujemy zarówno w formie zamkniętej tj. dla grupy uczestników z jednej firmy, jak i w formie otwartej. Jeśli planujesz przeszkolić 1 lub 2 osoby z firmy sprawdź terminarz szkoleń otwartych ».
Przejdź do kategorii i tematyki szkoleń biznesowych:

Asertywność szkolenie otwarte Kraków