Polityka Ochrony Danych Osobowych

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

W związku z ROZPORZĄDZENIEM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchyleniem dyrektywy 95/46/WE informujemy, iż:

  • Administratorem Państwa danych osobowych jest firma SCHECTERS Szkolenia.
  • Firma SCHECTERS Szkolenia przetwarza Państwa dane osobowe wyłącznie w celu realizacji usług stosując unijne oraz krajowe prawo dotyczące ochrony danych osobowych.
  • Mają Państwo prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich zmiany oraz usunięcia.
  • Dane przetwarzane są w zakresie oraz czasie niezbędnym do realizacji usługi.
  • Dane, które przetwarzamy (zakres jest uzależniony od potrzeb realizacyjnych usługi, przekazywaniu i wymiany z Państwem informacji lub przedstawienia oferty) to w szczególności: imię i nazwisko, firma, stanowisko, dane na potrzeby fakturowania, adres, telefon, e-mail.

Kontaktując się z nami (telefonicznie, e-mailowo lub w jakikolwiek inny sposób) wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych w wyżej wymienionym zakresie.