Szkolenie Zarządzanie zmianą

Zarządzanie zmianą

Celem szkolenia jest rozwój kluczowych umiejętności potrzebnych do skutecznego przeprowadzenia procesu zmiany w firmie. Uczestnicy podczas szkolenia poznają zakres zagadnień istotnych z punktu widzenia efektywności zarządzania zmianą oraz techniki wspierające skuteczne zarządzanie nimi.

Czas trwania szkolenia

2 dni (2 x 7 godzin)

„Nic nie jest tak trudne do rozpoczęcia, niebezpieczne do przeprowadzenia i nie gwarantujące powodzenia, jak wprowadzanie nowego porządku rzeczy.”
Machiavelli

Szkolenie z zarządzania zmianą

Profil uczestników szkolenia

Szkolenie skierowane jest do menedżerów i specjalistów, którzy kierują i współtworzą wprowadzanie znaczących zmian w funkcjonowaniu firmy lub przygotowują się do tego procesu. Zapraszamy także osoby odpowiedzialne za rozwój innowacyjności oraz wdrażanie usprawnień w organizacji.

Program szkolenia

1. Świat zmian.
• Nieuchronność zmian.
• Typologia zmian.
• Dlaczego ludzie obawiają się zmiany?
• Autoanaliza umiejętności zarządzania zmianą.

2. Nastawienie pracowników wobec zmian.
• Analiza nastawienia pracowników wobec zmiany.
• Zarządzanie pracownikami w procesie zmiany.
• Czynniki wpływające na skuteczność wprowadzania zmian.

3. Proces zmiany.
• Potrzeba i impuls do wprowadzenia zmiany.
• Planowanie zmiany.
• Model i fazy zmiany.
• Racjonalne i emocjonalne czynniki wpływające na uczestników procesu.

4. Narzędzia zarządzania zmianą.
• Inicjowanie zmian.
• Angażowanie pracowników w proces zmiany.
• Techniki wspierające zarządzanie zmianą.

5. Liderzy zmiany.
• Rola lidera zmiany.
• Efektywne działania lidera.

6.Komunikacja w obliczu zmiany.
• Znaczenie komunikacji we wsparciu zmiany.
• Kryteria efektywności komunikacji.
• Sposoby komunikacji z uczestnikami zmiany.

7. Rozwiązywanie problemów w procesie wprowadzania zmian.
• Rodzaje problemów.
• Sposoby formułowania problemów.
• Style rozwiązywania problemów.

8. Kreatywność i innowacyjność.
• Wybór obszarów wymagających rozwoju.
• Wybrane techniki twórczego myślenia.
• Implementacja nowych rozwiązań.

9. Ewaluacja zmiany.
• Kryteria sukcesu.
• Opracowanie parametrów oceny.
• Wnioski do wdrożenia.

10. Podsumowanie kluczowych technik zarządzania zmianą. Opracowanie przez uczestników szkolenia planu wdrożenia działań w procesie zarządzania zmianą podczas implementacji zmian w firmie.

Zarządzanie zmianą - szkolenie warsztatowe

Szkolenie „Zarządzanie zmianą” realizujemy w formie zamkniętej tj. dla grupy uczestników z jednej firmy. Jeśli planujesz przeszkolić 1 lub 2 osoby z firmy sprawdź terminarz szkoleń otwartych ».
Przejdź do kategorii i tematyki szkoleń biznesowych: