Szkolenie Zarządzanie zmianą

Czas trwania szkolenia:

2 dni (2 x 8 godzin).

„Nic nie jest tak trudne do rozpoczęcia, niebezpieczne do przeprowadzenia i nie gwarantujące powodzenia, jak wprowadzanie nowego porządku rzeczy.”
Machiavelli

Szkolenie z zarządzania zmianą

Zarządzanie zmianą

Celem szkolenia jest rozwój kluczowych umiejętności potrzebnych do skutecznego przeprowadzenia procesu zmiany w firmie. Uczestnicy podczas szkolenia poznają zakres zagadnień istotnych z punktu widzenia efektywności zarządzania zmianą oraz techniki wspierające skuteczne zarządzanie nimi.

Profil uczestników szkolenia

Szkolenie skierowane jest do menedżerów i specjalistów, którzy kierują i współtworzą wprowadzanie znaczących zmian w funkcjonowaniu firmy lub przygotowują się do tego procesu. Zapraszamy także osoby odpowiedzialne za rozwój innowacyjności oraz wdrażanie usprawnień w organizacji.

Program szkolenia:

1. Świat zmian.
• nieuchronność zmian
• typologia zmian
• dlaczego ludzie obawiają się zmiany?
• autoanaliza umiejętności zarządzania zmianą

2. Nastawienie pracowników wobec zmian.
• analiza nastawienia pracowników wobec zmiany
• zarządzanie pracownikami w procesie zmiany
• czynniki wpływające na skuteczność wprowadzania zmian

3. Proces zmiany.
• potrzeba i impuls do wprowadzenia zmiany
• planowanie zmiany
• model i fazy zmiany
• racjonalne i emocjonalne czynniki wpływające na uczestników procesu

4. Narzędzia zarządzania zmianą.
• inicjowanie zmian
• angażowanie pracowników w proces zmiany
• techniki wspierające zarządzanie zmianą

5. Liderzy zmiany.
• rola lidera zmiany
• efektywne działania lidera

6.Komunikacja w obliczu zmiany.
• znaczenie komunikacji we wsparciu zmiany
• kryteria efektywności komunikacji
• sposoby komunikacji z uczestnikami zmiany

7. Rozwiązywanie problemów w procesie wprowadzania zmian.
• rodzaje problemów
• sposoby formułowania problemów
• style rozwiązywania problemów

8. Kreatywność i innowacyjność.
• wybór obszarów wymagających rozwoju
• wybrane techniki twórczego myślenia
• implementacja nowych rozwiązań

9. Ewaluacja zmiany.
• kryteria sukcesu
• opracowanie parametrów oceny
• wnioski do wdrożenia

10. Podsumowanie kluczowych technik zarządzania zmianą. Opracowanie przez uczestników szkolenia planu wdrożenia działań w procesie zarządzania zmianą podczas implementacji zmian w firmie.

Szkolenie „Zarządzanie zmianą” realizujemy w formie zamkniętej tj. dla grupy uczestników z jednej firmy. Jeśli planujesz przeszkolić 1 lub 2 osoby z firmy sprawdź terminarz szkoleń otwartych ».