Szkolenie Zarządzanie czasem

Czas trwania szkolenia:

1 dzień (8 godzin).

Zarządzanie czasem

Zarządzanie czasem

Celem szkolenia jest rozwój umiejętności oraz utrwalenia nawyków właściwego wykorzystania czasu dla zwiększenia efektywności działań. Poprzez poznanie i przećwiczenie technik zarządzania czasem uczestnicy będą potrafili odpowiednio planować działania oraz skutecznie kierować ich realizacją.

Profil uczestników szkolenia

Szkolenie skierowane jest do osób, które chcą zwiększyć swoją efektywność oraz umiejętności planowania pracy i lepszego wykorzystania czasu.

Program szkolenia:

1. Wprowadzenie do zarządzania czasem.
• Natura czasu.
• Czym jest zarządzanie czasem?
• Stawianie celu według zasady SMART.

2. Autoanaliza własnej postawy wobec zarządzania czasem.
• Zasady stosowane podczas realizacji zadań.
• Preferowany styl pracy.

3. Ustalanie priorytetów.
• Macierz Eisenhowera – podział zadań ze względu na ich wagę i pilność wykonania.
• Strategie postępowania wobec czterech kategorii zadań.

4. Zasady i reguły zarządzania czasem.
• Zasada Pareto.
• Zasada Parkinsona.
• Zasada 2 minut.
• Krzywa wydajności dziennej.

5. Pożeracze czasu.
• Czynności odciągające od ważnych zadań.
• Przyczyny powodujące marnotrawienie czasu.
• Radzenie sobie z pożeraczami czasu.

6. Planowanie pracy.
• Jak planować działania?
• Korzyści z właściwego planowania.
• Delegowanie zadań.
• Automotywacja do działania.

7. Elementy komunikacji wspierającej właściwe wykorzystanie czasu.
• Komunikacja bezpośrednia, telefoniczna i mailowa.
• Wpływ komunikacji na zarządzanie czasem.
• Wybrane techniki asertywności.

8. Podsumowanie kluczowych umiejętności zarządzania własną efektywnością oraz wykorzystania technik zarządzania czasem.

Szkolenie „Zarządzanie czasem” realizujemy w formie zamkniętej tj. dla grupy uczestników z jednej firmy. Jeśli planujesz przeszkolić 1 lub 2 osoby z firmy sprawdź terminarz szkoleń otwartych ».

Przejdź do kategorii i tematyki szkoleń biznesowych: