Szkolenie Zarządzanie czasem

Zarządzanie czasem

Celem szkolenia „Zarządzanie czasem” jest rozwój umiejętności oraz utrwalenia nawyków właściwego wykorzystania czasu dla zwiększenia efektywności działań. Poprzez poznanie i przećwiczenie technik zarządzania czasem uczestnicy będą potrafili odpowiednio planować działania oraz skutecznie kierować ich realizacją.

Czas trwania szkolenia

1 dzień (7 godzin)

Trener

Mirosław Plak

„Czas to więcej niż pieniądz, czas to jakość życia.”
autor nieznany (właściciel prywatnego odrzutowca)

Zarządzanie czasem
Najbliższe szkolenie otwarte
Termin: 30.09.2024
Miejsce: Kraków
Cena: 870 netto/osoba
Zobacz więcej terminów i lokalizacji szkoleń otwartych z zarządzania czasem w kalendarzu szkoleń:
Godziny szkolenia:
g. 10.00-17.00

Profil uczestników szkolenia

Szkolenie skierowane jest do osób, które chcą zwiększyć swoją efektywność oraz umiejętności planowania pracy i lepszego wykorzystania czasu.

Program szkolenia

1. Wprowadzenie do zarządzania czasem.
• Natura czasu.
• Czym jest zarządzanie czasem?
• Stawianie celu według zasady SMART.

2. Autoanaliza własnej postawy wobec zarządzania czasem.
• Zasady stosowane podczas realizacji zadań.
• Preferowany styl pracy.

3. Ustalanie priorytetów.
• Macierz Eisenhowera – podział zadań ze względu na ich wagę i pilność wykonania.
• Strategie postępowania wobec czterech kategorii zadań.

4. Zasady i reguły zarządzania czasem.
• Zasada Pareto.
• Zasada Parkinsona.
• Zasada 2 minut.
• Krzywa wydajności dziennej.

5. Pożeracze czasu.
• Czynności odciągające od ważnych zadań.
• Przyczyny powodujące marnotrawienie czasu.
• Radzenie sobie z pożeraczami czasu.

6. Planowanie pracy.
• Jak planować działania?
• Korzyści z właściwego planowania.
• Delegowanie zadań.
• Automotywacja do działania.

7. Elementy komunikacji wspierającej właściwe wykorzystanie czasu.
• Komunikacja bezpośrednia, telefoniczna i mailowa.
• Wpływ komunikacji na zarządzanie czasem.
• Wybrane techniki asertywności.

8. Podsumowanie kluczowych umiejętności zarządzania własną efektywnością oraz wykorzystania technik zarządzania czasem.

Zarządzanie czasem - szkolenie warsztatowe

Jak skutecznie zarządzać czasem i rozwijać własną efektywność?

Szkolenie „Zarządzanie czasem” realizujemy zarówno w formie zamkniętej tj. dla grupy uczestników z jednej firmy, jak i w formie otwartej. Jeśli planujesz przeszkolić 1 lub 2 osoby z firmy sprawdź terminarz szkoleń otwartych ».
Przejdź do kategorii i tematyki szkoleń biznesowych:

Miasta, w których realizowane jest szkolenie otwarte "Zarządzanie czasem":

Szkolenia otwarte z zarządzania czasem - Kraków | Katowice

„Częstym powodem nie osiągania głównych celów jest zajmowanie się w pierwszej kolejności sprawami drugorzędnymi.”
Robert J. McKain