Szkolenie windykacja należności

Windykacja należności z zachowaniem relacji z klientem

Szkolenie „Windykacja należności z zachowaniem relacji z klientem” jest szkoleniem, w którym skupiamy się na tym, jak szybko odzyskiwać należności, dyscyplinować kontrahentów i nie psuć relacji w kontaktach biznesowych w przyszłości. Szkolenie bazuje na osiągnięciach psychologii społecznej.

Czas trwania szkolenia

2 dni (2 x 7 godzin)

Trener

Marek Naumiuk
Szkolenie Windykacja należności

Profil uczestników szkolenia

Szkolenie z windykacji skierowane jest do wszystkich osób w organizacjach, mających w swoim zakresie obowiązków dbanie o terminowe otrzymywanie należności od kontrahentów.

Program szkolenia

1. Wprowadzenie do warsztatów.
• Program.
• Cel warsztatu.
• Kontrakt.
• Runda wstępna.

2. Windykacje to też negocjacje.
• Na czym polegają negocjacje?
• Harwardzki projekt negocjacyjny.

3. Mechanizmy powstawania gier dłużników – psychologia dłużnika.
• Dlaczego ludzie nie płacą?
• Rodzaje dłużników.
• Cechy charakterystyczne w zachowaniu dłużników.

4. Proces negocjacji windykacyjnych, etapy.
• Jak prowadzić windykacje?
• Drabina windykacyjna.

5. Przygotowanie do rozmowy z dłużnikiem.
• O co należy zadbać przed przystąpieniem do windykacji.
• Przygotowanie mentalne windykatora.

6. Komunikacja z dłużnikiem telefonicznie, mailowo, listownie, osobiście.
• Zasady kontaktowania się z dłużnikami.
• Rozmowa telefoniczna.

7. Diagnoza odpowiedzialności.
• Diagnoza gier i wymówek.
• Podstawowe gry dłużników: „na czas”, „na biedę”, „na krwiopijcę”, „na reklamacje”.
• Skuteczne kontr taktyki.

8. Perswazja i techniki perswazyjne.

9. Wykorzystanie analizy transakcyjnej do radzenia sobie z grami dłużników.

10. Stosowanie presji i sankcji w trakcie procesu windykacji.
• Możliwości stosowania presji.
• Rodzaje sankcji i zasady stosowania.

11. Asertywność w windykacjach.
• Stawianie granic.
• Zdarta płyta.

12. Zawieranie skutecznej ugody.

13. Egzekwowanie ustaleń w procesie windykacji należności.

14. Postawy manipulacyjne w stresie wg. V. Satir.

15. Podsumowanie warsztatów z zakresu windykacji.

Szkolenie "Windykacja należności z zachowaniem relacji z klientem"

Szkolenie „Windykacja należności z zachowaniem relacji z klientem” realizujemy w formie zamkniętej tj. dla grupy uczestników z jednej firmy. Jeśli planujesz przeszkolić 1 lub 2 osoby z firmy sprawdź terminarz szkoleń otwartych ».
Przejdź do kategorii i tematyki szkoleń biznesowych: