Szkolenie Twórcze rozwiązywanie problemów

Twórcze rozwiązywanie problemów

Celem szkolenia jest poznanie technik twórczego myślenia, kreowania innowacyjnych pomysłów oraz doskonalenie umiejętności prawidłowego definiowania i kreatywnego rozwiązywania problemów. Szkolenie prowadzone jest w formie interaktywnych warsztatów wykorzystujących różnorodne techniki i narzędzia pobudzające twórcze myślenie i rozwiązywanie problemów.

Czas trwania szkolenia

2 dni (2 x 7 godzin)
Twórcze rozwiązywanie problemów

Profil uczestników szkolenia

Szkolenie polecamy osobom, których praca wiąże się z potrzebą poszukiwania nowych, innowacyjnych rozwiązań oraz zmagających się z wyzwaniami wymagającymi kreatywnego podejścia.

Program szkolenia

1. Wprowadzenie do problematyki twórczości, historia badań nad twórczością, definicje twórczości i ich implikacje praktyczne.

2. Omówienie rodzajów problemów oraz sposobów efektywnego formułowania problemów.

3. Techniki twórczego rozwiązywania problemów – burza mózgów.

4. Techniki twórczego rozwiązywania problemów – technika odwróconego problemu.

5. Techniki twórczego rozwiązywania problemów – twórcze skojarzenia, analogie, metafory.

6. Techniki twórczego rozwiązywania problemów – metoda synektyczna.

7. Techniki twórczego rozwiązywania problemów – metoda 6 kapeluszy Edwarda de Bono.

Szkolenie "Twórcze rozwiązywanie problemów"

Powyższe szkolenie realizujemy w formie zamkniętej tj. dla grupy uczestników z jednej firmy. Jeśli planujesz przeszkolić 1 lub 2 osoby z firmy sprawdź terminarz szkoleń otwartych ».
Przejdź do kategorii i tematyki szkoleń biznesowych: