Szkolenie Train the trainer

Train the Trainer | Szkolenie trenerskie

Szkolenie Train the Trainer rozwija wiedzę i umiejętności z obszaru pracy trenera niezbędne do efektywnego planowania, przygotowania i prowadzenia działań rozwojowo-szkoleniowych. Szkolenie dostarcza wiele praktycznych technik, skutecznych w szkoleniu działów sprzedaży. Po szkoleniu uczestnicy będą potrafili zorganizować i zoptymalizować proces szkoleniowy w firmie, zbadać potrzeby szkoleniowe uczestników i dostosować odpowiednie techniki szkoleniowe dla zapewnienia optymalnego rozwoju pracowników i osiągania celów biznesowych przez firmę. Uczestnicy szkolenia trenerskiego udoskonalą umiejetności prowadzenia szkoleń grupowych oraz indywidualnych działań coachingowych rozwijających kompetencje pracowników podczas szkolenia w miejscu pracy. Metodyka pracy trenera przekazywana na szkoleniu wykorzystywana jest w firmach na całym świecie.

Czas trwania szkolenia

3 dni (3 x 7 godzin)

Trener

Mirosław Plak
Train The Trainer - Szkolenie trenerskie

Profil uczestników szkolenia

Szkolenie „Train the Trainer” skierowane jest w szczególności do trenerów wewnętrznych odpowiedzialnych za rozwój umiejętności handlowych sił sprzedaży w firmie, opracowywanie i realizację szkoleń oraz prowadzenie treningów terenowych.

Program szkolenia

1. Zasady nauki dorosłych.
• Dorośli jako uczestnicy procesu uczenia się.
• Poziomy kompetencji pracownika.
• Zapamiętywanie informacji.
• Style uczenia się a wykorzystanie technik szkoleniowych.

2. Organizacja procesu szkoleniowego.
• Cele i plan działań trenera.
• Przegląd talentów i budowanie planu rozwoju pracowników.

3. Charakterystyka trenera biznesu.
• Wyzwania stojące przed trenerem.
• Zespół niezbędnych postaw, wiedzy i umiejętności.

4. Badanie potrzeb szkoleniowych.
• Co to jest kompetencja?
• Definiowanie luk kompetencyjnych.
• Potrzeby szkoleniowe a cele biznesowe.
• Ustalenie priorytetów rozwojowych.

5. Wykorzystanie technik zarządzania sytuacyjnego.
• Analiza kompetencji pracownika.
• Etapy rozwoju pracownika
• Działania zwiększające efektywność pracy.

6. Metody i techniki szkoleniowe.
• Przegląd warsztatu trenerskiego.
• Dobór metod i technik do sytuacji szkoleniowej.
• Zastosowanie technik szkoleniowych w praktyce.

7. Instruktaż.
• Cele i korzyści wykorzystania instruktażu.
• Cykl instruktażu.

8. Coaching.
• Zasady pracy coachingowej.
• Prowadzenie coachingu wg modelu GROW.
• Techniki wykorzystania pytań podczas coachingu.

9. Sztuka udzielania feedbacku.
• Cele i zasady udzielania informacji zwrotnej.
• Struktura feedbacku.

10. Przygotowanie i realizacja warsztatu szkoleniowego.
• Struktura szkolenia.
• Opracowanie programu szkoleniowego.
• Kluczowe elementy przygotowania trenera do szkolenia.
• Wykorzystanie pomocy audiowizualnych.

11. Konstruowanie ćwiczeń według cyklu Davida A. Kolba.
• Etapy cyklu Kolba.
• Budowanie ćwiczeń.

12. Ewaluacja szkolenia.
• Etapy ewaluacji szkolenia według Donalda Kirkpatricka.
• Praktyczne aspekty wykorzystania technik oceny szkolenia.
• Konstruowanie narzędzi oceny szkolenia.

13. Elementy organizacji uczącej się.
• Dyscypliny organizacji uczącej się – model Petera Senge.
• Praktyczne implikacje działań wykorzystujących model organizacji uczącej się.

14. Umiejętności prezentacyjne.
• Przygotowanie do prezentacji.
• Wystąpienia przed grupą.
• Informacja zwrotna od uczestników szkolenia i od trenera wskazująca mocne strony wystąpienia i elementy wymagające rozwoju.
• Sytuacje trudne w pracy trenera.

15. Podsumowanie szkolenia Train the Trainer. Wnioski i opracowanie planu działania dla uczestników szkolenia podczas pracy w roli trenera.

Train the Trainer - szkolenie warsztatowe dla trenerów

Szkolenie trenerskie „Train the Trainer” realizujemy w formie zamkniętej tj. dla grupy uczestników z jednej firmy. Jeśli planujesz przeszkolić 1 lub 2 osoby z firmy sprawdź terminarz szkoleń otwartych ».
Przejdź do kategorii i tematyki szkoleń biznesowych: