Szkolenie Train the trainer

Czas trwania szkolenia:

3 dni (3 x 8 godzin).

Trener:

Mirosław Plak

Szkolenie trenerskie

Szkolenie trenerskie | Train the Trainer

Szkolenie Train the Trainer rozwija wiedzę i umiejętności z obszaru pracy trenera niezbędne do efektywnego planowania, przygotowania i prowadzenia działań rozwojowo-szkoleniowych. Szkolenie dostarcza wiele praktycznych technik, skutecznych w szkoleniu działów sprzedaży. Po szkoleniu uczestnicy będą potrafili zorganizować i zoptymalizować proces szkoleniowy w firmie, zbadać potrzeby szkoleniowe uczestników i dostosować odpowiednie techniki szkoleniowe dla zapewnienia optymalnego rozwoju pracowników i osiągania celów biznesowych przez firmę. Uczestnicy szkolenia trenerskiego udoskonalą umiejetności prowadzenia szkoleń grupowych oraz indywidualnych działań coachingowych rozwijających kompetencje pracowników podczas szkolenia w miejscu pracy. Metodyka pracy trenera przekazywana na szkoleniu wykorzystywana jest w firmach na całym świecie.

Profil uczestników szkolenia

Szkolenie skierowane jest w szczególności do trenerów wewnętrznych odpowiedzialnych za rozwój umiejętności handlowych sił sprzedaży w firmie, opracowywanie i realizację szkoleń oraz prowadzenie treningów terenowych.

Program szkolenia:

1. Zasady nauki dorosłych.
• dorośli jako uczestnicy procesu uczenia się
• poziomy kompetencji pracownika
• zapamiętywanie informacji
• style uczenia się a wykorzystanie technik szkoleniowych

2. Organizacja procesu szkoleniowego.
• cele i plan działań trenera
• przegląd talentów i budowanie planu rozwoju pracowników

3. Charakterystyka trenera biznesu.
• wyzwania stojące przed trenerem
• zespół niezbędnych postaw, wiedzy i umiejętności

4. Badanie potrzeb szkoleniowych.
• co to jest kompetencja?
• definiowanie luk kompetencyjnych
• potrzeby szkoleniowe a cele biznesowe
• ustalenie priorytetów rozwojowych

5. Wykorzystanie technik zarządzania sytuacyjnego.
• analiza kompetencji pracownika
• etapy rozwoju pracownika
• działania zwiększające efektywność pracy

6. Metody i techniki szkoleniowe.
• przegląd warsztatu trenerskiego
• dobór metod i technik do sytuacji szkoleniowej
• zastosowanie technik szkoleniowych w praktyce

7. Instruktaż.
• cele i korzyści wykorzystania instruktażu
• cykl instruktażu

8. Coaching.
• zasady pracy coachingowej
• prowadzenie coachingu wg modelu GROW
• techniki wykorzystania pytań podczas coachingu

9. Sztuka udzielania feedbacku.
• cele i zasady udzielania informacji zwrotnej
• struktura feedbacku

10. Przygotowanie i realizacja warsztatu szkoleniowego.
• struktura szkolenia
• opracowanie programu szkoleniowego
• kluczowe elementy przygotowania trenera do szkolenia
• wykorzystanie pomocy audiowizualnych

11. Konstruowanie ćwiczeń według cyklu Davida A. Kolba.
• etapy cyklu Kolba
• budowanie ćwiczeń

12. Ewaluacja szkolenia.
• etapy ewaluacji szkolenia według Donalda Kirkpatricka
• praktyczne aspekty wykorzystania technik oceny szkolenia
• konstruowanie narzędzi oceny szkolenia

13. Elementy organizacji uczącej się.
• dyscypliny organizacji uczącej się – model Petera Senge
• praktyczne implikacje działań wykorzystujących model organizacji uczącej się

14. Umiejętności prezentacyjne.
• przygotowanie do prezentacji
• wystąpienia przed grupą
• informacja zwrotna od uczestników szkolenia i od trenera wskazująca mocne strony wystąpienia i elementy wymagające rozwoju
• sytuacje trudne w pracy trenera

15. Podsumowanie szkolenia Train the Trainer. Wnioski i opracowanie planu działania dla uczestników szkolenia podczas pracy w roli trenera.

Szkolenie trenerskie „Train the Trainer” realizujemy w formie zamkniętej tj. dla grupy uczestników z jednej firmy. Jeśli planujesz przeszkolić 1 lub 2 osoby z firmy sprawdź terminarz szkoleń otwartych ».