Szkolenie Skuteczny specjalista działu zakupów

Skuteczny specjalista działu zakupów

Szkolenie „Skuteczny specjalista działu zakupów” koncentruje się na rozwoju kompetencji mających na celu uzyskiwanie przez kupców lepszych warunków od dostawców oraz optymalizacji procesu zakupowego. Podczas szkolenia poruszane są zagadnienia z obszarów:

A) JAK ORGANIZOWAĆ PROCES ZAKUPÓW W FIRMIE?
B) SKUTECZNE NEGOCJACJE ZAKUPOWE.
C) ELEMENTY KOMUNIKACJI Z DOSTAWCĄ ORAZ WEWNĄTRZ ORGANIZACJI.
D) ĆWICZENIA I SYMULACJE DZIAŁAŃ NEGOCJACYJNYCH.

Po wdrożeniu przez uczestników szkolenia umiejętności nabytych podczas warsztatów, pracownicy będą potrafili zoptymalizować funkcjonowanie działu zakupów oraz proces przygotowania i przeprowadzenia skutecznych negocjacji zakupowych dających wymierne korzyści dla firmy.

Czas trwania szkolenia

2 dni (2 x 7 godzin)

Trener

Mirosław Plak

Dowiedz się więcej o trenerze prowadzącym szkolenie na stronie internetowej trenera:

Skuteczny specjalista działu zakupów

Miasta, w których realizowane jest szkolenie otwarte:

"Skuteczny specjalista działu zakupów" - zapraszamy na szkolenie otwarte do Warszawy

Najbliższe szkolenie otwarte
Termin: 12-13.09.2024
Miejsce: Warszawa
Cena: 1670 PLN netto/osoba
Zobacz więcej terminów i lokalizacji szkoleń otwartych dla specjalistów działu zakupów i kupców w kalendarzu szkoleń:
Harmonogram szkolenia:
I dzień: g. 10.00-17.00, II dzień: g. 9.00-16.00

Profil uczestników szkolenia

Szkolenie z zakresu skutecznego funkcjonowania w dziale zakupów skierowane jest do osób zajmujących się pozyskiwaniem produktów i usług na potrzeby firmy lub organizacji. Ze szkolenia szczególnie skorzystają specjaliści działu zakupów oraz kupcy, których celem jest uzyskiwanie lepszych warunków zakupów.

Metody szkoleniowe

Program szkolenia

1. Strategiczna funkcja działu zakupów w firmie.
• Spojrzenie na pracę Specjalisty Działu Zakupów poprzez pryzmat myślenia systemowego.
• Zadania kupca wpływające na realizację strategicznych celów firmy.

2. Opracowanie zapytania w oparciu o sekwencję RFx.
• Zakup nowy, zmodyfikowany, rutynowy – wpływ uwarunkowań na działania kupca.
• Kryteria wykorzystywane przy ocenie dostawcy.

3. Przygotowanie do procesu zakupu i zarządzania dostawcami.
• Macierz Kraljica – wpływ kosztów nabycia towarów i usług oraz ryzyka na strategię działań kupca.
• Analiza XYZ – dostosowanie działań kupca do potencjalnej sezonowości zakupów.
• Analiza ABC – wpływ kosztów zakupów grup towarowych, a strategia działań kupca.

4. Negocjacje – kluczowe zagadnienia.
• Negocjowanie w obliczu różnych uwarunkowań rynkowych – dobór optymalnej strategii działań.
• Test na styl własnych preferencji negocjacyjnych.
• Omówienie poszczególnych stylów negocjacyjnych wraz z ich implikacjami – wpływ działań kupca na wynik biznesowy i przyszłe relacje z dostawcą.
• Koncentracja na wygranej versus koncentracja na poszukiwaniu rozwiązań.
• Jak działa skuteczny negocjator?

5. Przygotowanie do negocjacji z dostawcą.
• Wprowadzenie do zmiennych i stałych negocjacyjnych.
• Uporządkowanie kluczowych zmiennych i celów negocjacyjnych.
• Opracowanie strefy możliwego porozumienia (ZOPA).
• Siła posiadania alternatyw podczas rozmów negocjacyjnych (BATNA).

6. Sondowanie interesów partnera negocjacji.
• Stanowiska, a interesy dostawcy.
• Rola pytań w negocjacjach – typologia pytań z uwzględnieniem sytuacji negocjacyjnych.

7. Negocjowanie warunków umowy.
• Zasady rządzące negocjacjami.
• Prezentacja warunków w formie zmiennych i stałych negocjacyjnych – operowanie zmiennymi negocjacyjnymi.
• Znaczenie parafrazy podczas negocjacji.
• Sposoby wychodzenia z impasu.

8. Podsumowanie wynegocjowanych ustaleń.
• Zebranie wypracowanych ustaleń dotyczących dalszej współpracy.
• Działania do wdrożenia po zakończonym procesie negocjacyjnym.

9. Autoprezentacja i okazywanie siły przez kupca.
• Podejście do negocjacji Willema Mastenbroek’a – dylematy negocjatora.
• W jaki sposób okazywać siłę? Sposoby okazywania siły przez kupca.
• Kreatywne działanie negocjatora – jak szukać rozwiązań i okazywać elastyczne podejście?
• Harvardzka szkoła negocjacji – dążenie do sytuacji „wygrany-wygrany”.

10. „Trudny dostawca” – jak współpracować i osiągać cele.
• Brudne chwyty wykorzystywane przez drugą stronę podczas negocjacji – jak się przed nimi bronić?
• Autoanaliza własnych cech osobowości.
• Partnerzy w negocjacjach o różnych typach osobowości – jak się z nimi skutecznie komunikować?

11. Komunikacja z dostawcą oraz wewnątrz organizacji.
• Kanały komunikacji.
• Znaczenie komunikacji niewerbalnej.
• Wykorzystywanie pozytywnego słownictwa.
• Nastawienie kupca, a osiągane przez niego rezultaty biznesowe podczas negocjacji z dostawcą.
• Wybrane elementy asertywności negocjatora.

12. Przeprowadzenie symulacji negocjacji zakupowych w parach oraz w zespołach negocjacyjnych.
• Scenki negocjacyjne.
• Przekazanie rozwojowej informacji zwrotnej.

13. Wnioski końcowe oraz opracowanie indywidualnego planu działania.

Skuteczny specjalista działu zakupów - rozwój umiejętności negocjacyjnych

Szkolenie „Skuteczny specjalista działu zakupów” realizujemy zarówno w formie zamkniętej tj. dla grupy uczestników z jednej firmy, jak i w formie otwartej. Jeśli planujesz przeszkolić 1 lub 2 osoby z firmy sprawdź terminarz szkoleń otwartych ».
Przejdź do kategorii i tematyki szkoleń biznesowych:

Dział zakupów | Szkolenia warsztatowe dla specjalistów, kupców

Zapraszamy na warsztatowe szkolenie dla pracowników działu zakupów. Kurs „Skuteczny specjalista działu zakupów” prowadzony jest w interaktywnej formie z wieloma ćwiczeniami i symulacjami negocjacyjnymi. Pozwoli to uczestnikom na przećwiczenie i rozwój praktycznych umiejętności negocjacji zakupowych.

Szkolenia dla działu zakupów - Warszawa | Katowice

Skuteczny specjalista działu zakupów - szkolenia otwarte i zamknięte

Intensywny trening dla specjalistów działu zakupów, kupców, zakupowców