Szkolenie Rekrutacja i selekcja pracowników

Czas trwania szkolenia:

1 dzień (8 godzin).

Rekrutacja i selekcja pracowników

Skuteczna rekrutacja i selekcja pracowników

Celem szkolenia jest poznanie i utrwalenie zasad i metod skutecznej rekrutacji i selekcji pracowników. Szkolenie prowadzone jest w formie warsztatowej i pozwala w sposób praktyczny przećwiczyć omawiane techniki rekrutacji i selekcji.

Profil uczestników szkolenia

Szkolenie szczególnie polecane jest dla menedżerów liniowych, których zadaniem jest skuteczne budowanie zespołów pracowniczych.

Program szkolenia:

1. Kogo szukamy do pracy? Tworzenie profili stanowisk.

2. Gdzie szukać najlepszych kandydatów? Źródła pozyskiwania kandydatów i ich skuteczność.

3. W jaki sposób znaleźć najlepszego kandydata? Metody analizy dokumentów aplikacyjnych.

4. Metody selekcji kandydatów do pracy i ich skuteczność.

5. Sztuka prowadzenia wywiadu selekcyjnego.

6. Pozostałe techniki doboru personelu – case study, próbki pracy, techniki psychometryczne.

7. Bariery i błędy procesu rekrutacji i selekcji oraz sposoby ich przezwyciężania.

8. Proces wprowadzania i adaptacji nowych pracowników w firmie.

Rekrutacja i selekcja pracowników

Szkolenie dotyczące pozyskiwania najlepszych pracowników do organizacji realizujemy w formie zamkniętej tj. dla grupy uczestników z jednej firmy. Jeśli planujesz przeszkolić 1 lub 2 osoby z firmy sprawdź terminarz szkoleń otwartych ».

Przejdź do kategorii i tematyki szkoleń biznesowych: