Szkolenie Psychologia obsługi klienta roszczeniowego

Psychologia obsługi klienta roszczeniowego

Szkolenie „Psychologia obsługi klienta roszczeniowego” skupia się na budowaniu pozytywnych relacji z klientami, doskonaleniu technik komunikacyjnych, radzeniu sobie z trudnymi sytuacjami, manipulacjami oraz zrozumieniu, co wpływa na zadowolenie klientów z usług firmy. Jest odpowiednie dla wszystkich, którzy chcą doskonalić swoje umiejętności obsługi klienta, budować długotrwałe relacje z klientami i osiągnąć sukces w obszarze zawodowym. Zapewniamy praktyczne ćwiczenia, studia przypadków oraz narzędzia, które pomogą uczestnikom w codziennej pracy.

Czas trwania szkolenia

2 dni (2 x 7 godzin)

Trener:

Natalia Tatarczuch
Psychologia obsługi klienta roszczeniowego
Najbliższe szkolenie otwarte
Termin: 07-08.11.2024
Miasto: Kraków
Cena: 1670 netto/osoba
Zobacz więcej terminów i lokalizacji szkoleń otwartych „Obsługa klienta roszczeniowego” w kalendarzu szkoleń:
Miejsce szkolenia:
Hotel***** Radisson Blu ul. Straszewskiego 17, Kraków
Harmonogram szkolenia:
I dzień: g. 10.00-17.00, II dzień: g. 9.00-16.00

Profil uczestników szkolenia

Szkolenie jest przeznaczone dla pracowników obsługi klienta, osób pracujących bezpośrednio z klientami (doradcy klienta, konsultanci telefoniczni, pracownicy obsługi sklepów, recepcjoniści), menedżerów i liderów zespołów (osób zarządzające zespołami, które chcą doskonalić swoje umiejętności w obszarze obsługi klienta i komunikacji), pracowników działów sprzedaży odpowiedzialnych za sprzedaż produktów lub usług, które chcą lepiej rozumieć potrzeby klientów i budować pozytywne relacje, a także przedsiębiorców i właścicieli firm, którzy chcą usprawnić obsługę klienta i zwiększyć lojalność klientów.

Metody szkoleniowe

Program szkolenia

 1. Profesjonalne podejście do klienta.
 • Co wpływa na zadowolenie klienta z usług firmy?
 • Czy klient ma zawsze rację? – plusy i minusy podejścia typu „Klient nasz Pan”.
 • Cechy firmy, organizacji zorientowanej na klienta.
 • Przyczyny rezygnacji klientów z produktów lub usług firmy.
 • Co powoduje niezadowolenie klientów z produktów lub usług?
 • Usługi vs produkty: jak doskonalić obsługę klienta?
 1. Postawy roszczeniowych klientów.
 • Przykładowe zachowania trudnych klientów.
 • Co wpływa na powstanie roszczeniowych postaw klienta?
 • Czynniki wpływające na jakość relacji z klientem?
 • Techniki budowania pozytywnych relacji z klientem.
 1. Znaczenie właściwej komunikacji.
 • Co wpływa na poprawną komunikację?
 • Umiejętne zadawanie pytań.
 • Aktywne słuchanie.
 • Mowa jest srebrem a słuchanie złotem.
 • Komunikat ‘ja’ vs komunikat ‘ty’.
 • Największe bariery komunikacyjne i jak je pokonać.
 • Cztery postawy komunikacji wg Thomasa Anthony’ego Harrisa.
 • Asertywność – jak powiedzieć NIE?
 1. Komunikacja przez telefon.
 • Wyzwania w obsłudze klienta przez telefon.
 • Ton głosu jako narzędzie budowania zaufania i empatii.
 • Co wpływa na skuteczną obsługę klienta przez telefon?
 • Skuteczność komunikacji telefonicznej w zależności od typów zachowań klientów.
 • Skuteczne reagowanie na negatywne emocje klienta.
 • Wyrażanie pewności siebie i profesjonalizmu w sposobie mówienia.
 1. Obrona przed presją i manipulacją.
 • Czym jest manipulacja i wywieranie wpływu oraz jak je rozróżniać?
 • Najbardziej charakterystyczne zachowania manipulatorów?
 • Parter – czyli jak stawiać granice?
 • Skuteczne zasady etycznego wywierania wpływu na drugą osobę.
 • Komunikacja niewerbalna, siła głosu i emocji w sile perswazji.
 • Typy osobowości a sztuka przekonywania – jak rozpoznawać i oddziaływać na dany styl?
 1. Sytuacje konfliktowe.
 • Przykłady konfliktowych sytuacji w relacji z trudnym klientem.
 • Z czego wynika powstawanie konfliktów i jak temu zapobiegać?
 • Mechanizm akceptacji w komunikacji z trudnym klientem – jak rozumieć i być zrozumianym?
 • Skuteczne metody, jak uspokoić zdenerwowanego klienta dbając o jego komfort i potrzeby?
 1. Rozmowy z trudnym klientem w praktyce.
 • Ćwiczenia poprzez symulacje z wykorzystaniem poznanych podczas szkolenia technik i metod działania.
 • Rozwojowa informacja zwrotna.

Roszczeniowy klient - jak obsługiwać klienta roszczeniowego?

Szkolenie „Psychologia obsługi klienta roszczeniowego” realizujemy w formie zamkniętej tj. dla grupy uczestników z jednej firmy lub organizacji, jak i w formie otwartej. Jeśli planujesz przeszkolić 1 lub 2 osoby z firmy sprawdź terminarz szkoleń otwartych ».
Przejdź do kategorii i tematyki szkoleń biznesowych:

Zapraszamy na szkolenie otwarte lub zamknięte z psychologii obsługi klienta roszczeniowego