Szkolenie Praca w międzykulturowym środowisku

Praca w międzykulturowym środowisku

Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy na temat różnic kulturowych występujących na świecie oraz ich wpływu na zachowanie oraz komunikację. Podczas szkolenia uczestnicy poznają procesy zachodzące w komunikacji międzynarodowej a tym samym doświadczą w jaki sposób efektywnie się komunikować oraz osiągać wysokie rezultaty w pracy z ludźmi, którzy wywodzą się z różnych kultur.

Czas trwania szkolenia

1 dzień (7 godzin)

Trener

Justyna Jaśkowiec
Szkolenie Praca w międzykulturowym środowisku

Profil uczestników szkolenia

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które na co dzień pracują w międzynarodowym środowisku, gdzie aspekty wielokulturowości mają znaczący wpływ na współpracę i komunikację.

Program szkolenia

1. Proces komunikacji.
• Model komunikacji.
• Kanały komunikacyjne.
• Najważniejsze elementy komunikacji.

2. Model kultury.
• Teoria ICEBERG i jej wpływ na komunikację międzykulturową.
• Czym są stereotypy?
• Czynniki zachowań kulturowych (kody i wymiary kulturowe wg Hofstede).

3. Kultura a style komunikowania się.
• Model kontekstowy Edward’a Hall’a.
• Rozróżnienie kultur wg. modelu kontekstowego Edward’a Hall’a.
• Wskazówki do pracy z kulturami wysokiego i niskiego kontekstu.

4. Ćwiczenia na rozumienie różnić kulturowych w miejscu pracy w Polsce i wybranych krajach.
• Pułapki we współpracy z innymi kulturami.
• Obyczaje w miejscu pracy.
• Poznanie konsekwencji nieznajomości kultury współpracowników (gra).

5. Podsumowanie szkolenia.

Szkolenia "Praca w międzykulturowym środowisku"

Szkolenie „Praca w międzykulturowym środowisku” realizujemy w formie zamkniętej tj. dla grupy uczestników z jednej firmy. Jeśli planujesz przeszkolić 1 lub 2 osoby z firmy sprawdź terminarz szkoleń otwartych ».
Przejdź do kategorii i tematyki szkoleń biznesowych: