Szkolenie Obsługa klienta

Profesjonalna obsługa klienta

Szkolenie „Profesjonalna obsługa klienta” koncentruje się na rozwoju kluczowych umiejętności istotnych podczas obsługi klienta. Przekazywane przez trenera i ćwiczone podczas szkolenia metody i techniki obsługi klienta pomogą udoskonalić i podnieść na wyższy poziom umiejętności pracowników realizujących cele firmy w relacji z klientami. Uczestnicy nauczą się, w jaki sposób zapewnić zadowolenie i satysfakcję klienta osiągając jednocześnie cele biznesowe firmy.

Czas trwania szkolenia

2 dni (2 x 7 godzin)

Trener

Mirosław Plak
Szkolenie z obsługi klienta
Najbliższe szkolenie otwarte
Termin: 18-19.04.2024
Miejsce: Warszawa
Cena: 1670 netto/osoba
Termin potwierdzony
Zobacz więcej terminów i lokalizacji szkoleń otwartych z obsługi klienta w kalendarzu szkoleń:
Harmonogram szkolenia:
I dzień: g. 10.00-17.00, II dzień: g. 9.00-16.00

Profil uczestników szkolenia

Szkolenie skierowane jest do pracowników, którzy na co dzień zajmują się obsługą i współpracą z klientami, zarówno zewnętrznymi jak i wewnętrznymi. Osoby spotykające się w pracy z trudnymi sytuacjami i klientami będą miały możliwość poznania i przećwiczenia technik i sposobów radzenia sobie z sytuacjami wymagającymi często kreatywnego podejścia.

Program szkolenia

1. Percepcja klienta.
• W jaki sposób klient postrzega Ciebie i Twoją firmę?
• Kierunki oddziaływania na percepcję klienta.

2. Czynniki satysfakcji klienta.
• Czynniki racjonalne: jakość, cena, czas.
• Pozostałe aspekty wpływające na zadowolenie klienta, czyli co się kryje pod powierzchnią?
• Tworzenie wartości dodanej.

3. Nawiązanie relacji z klientem.
• Kreowanie pierwszego wrażenia.
• Jak budować własny wizerunek?
• Kształtowanie partnerskich relacji.

4. Komunikacja z klientem.
• Przebieg komunikacji z klientem.
• Kanały komunikacji.
• Oddziaływanie komunikacji werbalnej i niewerbalnej.
• Pozytywna komunikacja słowna.
• Przełamywanie barier w komunikacji.

5. Identyfikacja potrzeb i poszukiwanie rozwiązań.
• Stanowiska, interesy, potrzeby i oczekiwania klienta.
• Obserwacja i wyciąganie wniosków.
• Rodzaje pytań i sposoby ich wykorzystania.
• Aktywne słuchanie, jako klucz do lepszego zrozumienia.
• Sztuka wypracowywania rozwiązań.

6. Sytuacje trudne w pracy z klientem.
• Emocjonalna natura reklamacji.
• Agresywne zachowania klienta.
• Czego oczekuje niezadowolony klient? – sztuka empatii.
• Techniki działań w sytuacjach trudnych.

7. Współpraca z trudnym klientem.
• Podział klientów ze względu na profil charakterologiczny.
• Kim jest trudny klient?
• Sposoby komunikacji i postępowania z trudnymi klientami.

8. Asertywność w obsłudze klienta.
• Typologia zachowań.
• Wpływ różnych zachowań na efektywność komunikacji.
• Prawa i zasady asertywności.
• Rozwój własnej asertywności – techniki zachowań asertywnych.

9. Podsumowanie kluczowych umiejętności w procesie obsługi klienta i opracowanie indywidualnego planu rozwoju.

Obsługa klienta - szkolenie

Szkolenie „Profesjonalna obsługa klienta” realizujemy zarówno w formie zamkniętej tj. dla grupy uczestników z jednej firmy, jak i w formie otwartej. Jeśli planujesz przeszkolić 1 lub 2 osoby z firmy sprawdź terminarz szkoleń otwartych ».
Przejdź do kategorii i tematyki szkoleń biznesowych:

Profesjonalna obsługa klienta

Miasta, w których jest realizowane szkolenie otwarte z obsługi klienta:

Szkolenia otwarte "Profesjonalna obsługa klienta" - Kraków | Warszawa | Wrocław | Katowice