Szkolenie Negocjacje

Czas trwania szkolenia:

2 dni (2 x 8 godzin).

Trener:

Mirosław Plak

Negocjacje szkolenie

Negocjacje w biznesie

Szkolenie „Negocjacje w biznesie” obejmuje skuteczne techniki sztuki negocjacji od etapu przygotowania, poprzez sposoby odkrywania stanowisk i interesów partnerów w negocjacjach, taktyki operowania zmiennymi negocjacyjnymi po finalizację procesu negocjacji. Istotnym aspektem szkolenia jest praktyczne, narzędziowe podejście a także możliwość poznania sposobów negocjowania przez kupców, metod budowania i okazywania przez nich siły oraz sposobów obrony przed brudnymi chwytami wykorzystywanymi w procesie negocjacji.
Interaktywna forma szkolenia z wieloma ćwiczeniami, testami oraz symulacjami negocjacyjnymi pozwoli uczestnikom na przećwiczenie poznanych technik i szybkie wdrożenie nowych działań do codziennej pracy.

Profil uczestników szkolenia

Szkolenie z negocjacji skierowane jest do handlowców, szefów zespołów handlowych oraz wszystkich pracowników działów sprzedaży, którzy podczas pracy zawodowej uczestniczą w negocjowaniu warunków handlowych.

Program szkolenia:

1. Wprowadzenie do negocjacji.
• sytuacje negocjacyjne
• istota negocjacji
• postawa, wiedza i umiejętności skutecznego negocjatora
• style negocjacyjne
• implikacje stylu negocjowania na przebieg dalszej współpracy

2. Dylematy negocjatora.
• kształtowanie własnej postawy negocjacyjnej
• jakim być negocjatorem? – co robić?, czego nie robić?

3. Etapy procesu negocjacyjnego.
• przebieg efektywnych negocjacji
• cele i kluczowe działania na każdym z etapów negocjacji

4. Przygotowanie do negocjacji.
• zebranie potrzebnych informacji
• stawianie celu w negocjacjach
• uporządkowanie złożonej siatki celów
• BATNA jako zabezpieczenie interesów

5. Odkrycie stanowisk i interesów drugiej strony negocjacji.
• rozpoznanie potrzeb i motywacji partnera negocjacji
• rodzaje pytań
• pozyskiwanie informacji
• budowanie bazy do argumentacji

6. Operowanie zmiennymi negocjacyjnymi.
• wprowadzenie pojęcia stałych i zmiennych negocjacyjnych
• przedstawienie propozycji
• techniki wymiany ustępstw

7. Zamknięcie procesu negocjacji.
• dochodzenie do „tak”
• potwierdzenie kontraktu i wdrożenie ustaleń
• analiza efektywności działań negocjacyjnych

8. Obrona przed brudnymi chwytami.
• techniki stosowane przez drugą stronę negocjacji
• kontrdziałania negocjatora dla osiągnięcia korzystnego rezultatu

9. Komunikacja w negocjacjach.
• skuteczna komunikacja w procesie negocjacji
• asertywność negocjatora

10. Symulacje działań negocjacyjnych.
• negocjacje na forum według opracowanego scenariusza
• analiza przebiegu procesu negocjacji, zastosowanych strategii i technik, informacja zwrotna na temat efektywności i obszarów do rozwoju

11. Podsumowanie kluczowych elementów szkolenia z negocjacji i opracowanie indywidualnego planu wdrożenia technik negocjacyjnych.

Szkolenie „Negocjacje w biznesie” realizujemy w formie zamkniętej tj. dla grupy uczestników z jednej firmy. Jeśli planujesz przeszkolić 1 lub 2 osoby z firmy sprawdź terminarz szkoleń otwartych ».