Szkolenie Negocjacje

Czas trwania szkolenia:

2 dni (2 x 8 godzin).

Trener:

Mirosław Plak

Negocjacje szkolenie

Negocjacje w biznesie

Szkolenie „Negocjacje w biznesie” obejmuje skuteczne techniki sztuki negocjacji od etapu przygotowania, poprzez sposoby odkrywania stanowisk i interesów partnerów w negocjacjach, taktyki operowania zmiennymi negocjacyjnymi po finalizację procesu negocjacji. Istotnym aspektem szkolenia jest praktyczne, narzędziowe podejście a także możliwość poznania sposobów negocjowania przez kupców, metod budowania i okazywania przez nich siły oraz sposobów obrony przed brudnymi chwytami wykorzystywanymi w procesie negocjacji.
Interaktywna forma szkolenia z wieloma ćwiczeniami, testami oraz symulacjami negocjacyjnymi pozwoli uczestnikom na przećwiczenie poznanych technik i szybkie wdrożenie nowych działań do codziennej pracy.

Profil uczestników szkolenia

Szkolenie z negocjacji skierowane jest do handlowców, szefów zespołów handlowych oraz wszystkich pracowników działów sprzedaży, którzy podczas pracy zawodowej uczestniczą w negocjowaniu warunków handlowych.

Program szkolenia:

1. Wprowadzenie do negocjacji.
• Sytuacje negocjacyjne.
• Istota negocjacji.
• Postawa, wiedza i umiejętności skutecznego negocjatora.
• Style negocjacyjne.
• Implikacje stylu negocjowania na przebieg dalszej współpracy.

2. Dylematy negocjatora.
• Kształtowanie własnej postawy negocjacyjnej.
• Jakim być negocjatorem? – co robić?, czego nie robić?

3. Etapy procesu negocjacyjnego.
• Przebieg efektywnych negocjacji.
• Cele i kluczowe działania na każdym z etapów negocjacji.

4. Przygotowanie do negocjacji.
• Zebranie potrzebnych informacji.
• Stawianie celu w negocjacjach.
• Uporządkowanie złożonej siatki celów.
• BATNA jako zabezpieczenie interesów.

5. Odkrycie stanowisk i interesów drugiej strony negocjacji.
• Rozpoznanie potrzeb i motywacji partnera negocjacji.
• Rodzaje pytań.
• Pozyskiwanie informacji.
• Budowanie bazy do argumentacji.

6. Operowanie zmiennymi negocjacyjnymi.
• Wprowadzenie pojęcia stałych i zmiennych negocjacyjnych.
• Przedstawienie propozycji.
• Techniki wymiany ustępstw.

7. Zamknięcie procesu negocjacji.
• Dochodzenie do „tak”.
• Potwierdzenie kontraktu i wdrożenie ustaleń.
• Analiza efektywności działań negocjacyjnych.

8. Obrona przed brudnymi chwytami.
• Techniki stosowane przez drugą stronę negocjacji.
• Kontrdziałania negocjatora dla osiągnięcia korzystnego rezultatu.

9. Komunikacja w negocjacjach.
• Skuteczna komunikacja w procesie negocjacji.
• Asertywność negocjatora.

10. Symulacje działań negocjacyjnych.
• Negocjacje na forum według opracowanego scenariusza.
• Analiza przebiegu procesu negocjacji, zastosowanych strategii i technik, informacja zwrotna na temat efektywności i obszarów do rozwoju.

11. Podsumowanie kluczowych elementów szkolenia z negocjacji i opracowanie indywidualnego planu wdrożenia technik negocjacyjnych.

Szkolenie „Negocjacje w biznesie” realizujemy w formie zamkniętej tj. dla grupy uczestników z jednej firmy. Jeśli planujesz przeszkolić 1 lub 2 osoby z firmy sprawdź terminarz szkoleń otwartych ».

Przejdź do kategorii i tematyki szkoleń biznesowych: