Szkolenie Negocjacje zakupowe

Negocjacje zakupowe - jak skutecznie negocjować z dostawcą?

Negocjacje zakupowe to szkolenie warsztatowe, które pozwoli kupcom na rozwój umiejętności negocjacji z dostawcą. Poprzez poznanie i przećwiczenie technik skutecznych podczas negocjacji w procesie zakupu, uczestnicy nabędą umiejętności osiągania lepszych warunków od dostawców.

Czas trwania szkolenia

2 dni (2 x 7 godzin)

Trener

Mirosław Plak

„Negocjator powinien obserwować wszystko. Musisz być po części Sherlockiem Holmesem, po części Zygmuntem Freudem.”
Victor Kiam

Negocjacje zakupowe | Szkolenie dla działu zakupów
Trener Mirosław Plak z zakresu negocjacji zakupowych szkolił pracowników między innymi takich firm jak:
Jastrzębska Spółka Kolejowa Sp. z o.o. | KGHM ZANAM S.A. | PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. | PGZ Stocznia Wojenna Sp. z o.o. | Mia Sp. z o.o. | Selvita S.A. | Supersnow S.A. | Totalizator Sportowy Sp. z o.o. | Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.
Zobacz stronę internetową trenera:
Przeczytaj artykuł trenera:
Najbliższe szkolenie otwarte
Termin: 07-08.10.2024
Miasto: Kraków
Cena: 1670 PLN netto/osoba
Zobacz więcej terminów i lokalizacji szkoleń otwartych z negocjacji zakupowych w kalendarzu szkoleń:
Miejsce szkolenia:
Hotel***** Radisson Blu ul. Straszewskiego 17, Kraków
Harmonogram szkolenia:
I dzień: g. 10.00-17.00, II dzień: g. 9.00-16.00
Zobacz również szkolenie w Warszawie:
Termin: 12-13.09.2024
Miejsce: Warszawa
Cena: 1670 PLN netto/osoba

Negocjacje zakupowe - warsztaty negocjacyjne dla kupców

Szkolenie „Negocjacje zakupowe” prowadzone jest w formie warsztatowej i koncentruje się na rozwoju umiejętności:
  • Organizacji pracy działu zakupów
  • Stosowania technik negocjacyjnych
  • Budowania siły kupca (przewagi w negocjacjach)
  • Komunikacji z klientami zewnętrznymi i wewnętrznymi
  • Postępowania z „trudnymi” dostawcami

Profil uczestników szkolenia

Szkolenie skierowane jest do działów zakupów, kupców, specjalistów działów zakupów oraz innych osób odpowiedzialnych za zakupy w firmie, których celem jest ograniczenie kosztów zakupów produktów i usług na potrzeby organizacji oraz optymalizacja procesu zakupowego. Do udziału w szkoleniu zapraszamy kupców, specjalistów ds. zakupów oraz szefów działów zakupów.

Metody szkoleniowe

Program szkolenia

1. Strategiczna rola działu zakupów w firmie.
• W jaki sposób dział zakupów wpływa na zwiększenie wartości firmy?
• Relacje kupca z innymi działami w firmie i ich wpływ na zwiększenie efektywności negocjacji zakupowych i współpracy z dostawcami.
• Kierunki poszukiwania dostawców.
• Opracowanie zapytania ofertowego wg sekwencji RFx.

2. Analiza własnych działań i ustalenie priorytetów w procesie zakupów.
• Kluczowe analizy wpływające na pracę kupca (analiza ABC, analiza XYZ, macierz Kraljica).
• Ustalenie kierunków działań w celu optymalizacji procesów zakupowych.

3. Zasady negocjacji zakupowych.
• Definicja negocjacji.
• Mechanizmy rządzące negocjacjami.
• Motywacja a efektywność negocjatora.

4. Negocjacje zakupowe jako proces.
• Podział procesu negocjacji zakupowych na etapy.
• Znaczenie poszczególnych etapów negocjacji.
• Działania podejmowane na każdym z etapów negocjacji zakupowych.

5. Style negocjacyjne.
• Autoanaliza własnych preferencji negocjowania.
• Wpływ stylu negocjacyjnego na wynik biznesowy i relacje z dostawcą.
• Sposoby zwiększania własnej efektywności.
• Jak dążyć do wyniku „wygrany-wygrany”.

6. Przygotowanie kupca do negocjacji zakupowych.
• Opracowanie listy zmiennych negocjacyjnych.
• Ustalenie przedziałów negocjacyjnych.
• BATNA – alternatywa zabezpieczająca interesy kupca.

7. Różnica pomiędzy stanowiskami, a interesami w procesie negocjacji zakupowych.
• Pozyskiwanie informacji od dostawcy – znaczenie informacji i sposoby ich wykorzystania.
• Typologia pytań wykorzystywanych w procesie negocjacji.
• Proces negocjacji widziany z perspektywy dwóch stron.

8. Negocjowanie warunków współpracy.
• Przedstawienie propozycji wyjściowych przez obie strony.
• Techniki negocjacji z dostawcą.
• Jak osiągnąć optymalne warunki zakupu?
• Rola parafrazy w rozmowach negocjacyjnych.

9. Zakończenie procesu negocjacji.
• Ustalenia końcowe i plan dalszej współpracy.
• Wnioski z zakończonego procesu negocjacyjnego.

10. Komunikacja kupca z dostawcami.
• Wpływ właściwej komunikacji z dostawcą na wynik biznesowy firmy w obszarze zakupów.
• Sposoby budowania przewagi w kontakcie z dostawcą.
• Manipulacje i nieczyste zagrywki stosowane przez dostawców – jak bronić się przed „brudnymi chwytami”?

11. Symulacje negocjacji zakupowych (kupiec vs. dostawca).
• Negocjacje pomiędzy zespołami prowadzone według opracowanych scenariuszy.
• Wnioski i rozwojowa informacja zwrotna dla uczestników szkolenia.

12. Podsumowanie kluczowych umiejętności w procesie negocjacji zakupowych i opracowanie indywidualnego planu działania.

Szkolenie Negocjacje zakupowe - co oferujemy podczas kursu w formie warsztatów z negocjacji zakupowych?

Szkolenie Negocjacje zakupowe

Negocjacje zakupowe - szkolenia dla kupców.

Szkolenie „Negocjacje zakupowe” realizujemy zarówno w formie zamkniętej tj. dla grupy uczestników z jednej firmy, jak i w formie otwartej. Jeśli planujesz przeszkolić 1 lub 2 osoby z firmy sprawdź terminarz szkoleń otwartych ».
Przejdź do kategorii i tematyki szkoleń biznesowych:

Warsztaty negocjacyjne dla pracowników działu zakupów.

Miasta, w których realizowane jest szkolenie "Negocjacje zakupowe":

Szkolenia otwarte "Negocjacje zakupowe" - Kraków | Gdańsk | Wrocław

Szkolenia zamknięte z negocjacji dla kupców realizujemy na terenie całej Polski

„Jeśli zasiądziesz do stołu negocjacyjnego mówiąc, że znasz ostateczną prawdę i wiesz jak powinno wyglądać finalne rozwiązanie, nie osiągniesz nic.”
Harri Holkeri