Szkolenie Motywowanie pracowników

Czas trwania szkolenia:

2 dni (2 x 8 godzin).

Szkolenie z motywowania pracowników

Motywowanie pracowników

Celem szkolenia jest rozwój umiejętności motywowania pracowników i zwiększania efektywności ich pracy. Podczas szkolenia uczestnicy poznają i przećwiczą techniki, które pozwolą im na podnoszenie i utrzymywanie motywacji podwładnych. Szkolenie kładzie szczególny nacisk na motywację pozafinansową, lecz uczestnicy będą mieli także możliwość poznania aspektów właściwego wykorzystania systemów finansowo-premiowych.

Profil uczestników szkolenia

Szkolenie skierowane jest do szefów zespołów, którzy chcą podnieść umiejętności motywowania podwładnych i uzyskiwania lepszych rezultatów biznesowych.

Program szkolenia:

1. Motywowanie jako funkcja zarządzania.
• wpływ motywowania na wyniki biznesowe
• proces motywacji
• motywowanie w zależności od poziomu rozwoju zawodowego pracownika

2. Wykorzystanie klasycznych teorii motywacji.
• przegląd kluczowych teorii
• teorie motywacji i ich praktyczne zastosowanie w codziennej pracy

3. Motywacja finansowa.
• wykorzystanie systemów bonusowych
• dostosowanie systemu premiowego do specyfiki pracy i pożądanych efektów
• zalety i wady motywacji finansowej

4. Motywacja pozafinansowa.
• sposoby motywowania pozafinansowego
• wpływ kultury organizacji na motywację pracowników
• motywowanie pracowników o różnych typach osobowych
• motywacyjna rola lidera
• rozwój postawy liderskiej
• autoanaliza własnego stylu wywierania wpływu

5. Motywująca informacja zwrotna.
• komunikacja z podwładnymi
• wpływ informacji zwrotnej na motywację pracowników
• struktura pozytywnej i konstruktywnej informacji zwrotnej

6. „Twarda” motywacja.
• trudne sytuacje w relacjach z podwładnymi
• postępowanie w sytuacjach kryzysowych
• procedury i programy wpływające na efektywność pracy podwładnych

7. Delegowanie uprawnień.
• motywująca i rozwojowa funkcja delegowania
• poziomy delegowania
• kluczowe aspekty skutecznego delegowania

8. Rozwój pracowników.
• sposoby podnoszenia kompetencji pracowników
• model skutecznego coachingu

9. Motywowanie w okresie zmiany.
• natura zmian w firmie
• wpływ zmiany na pracowników
• działania szefa dla utrzymania motywacji pracowników

10. Podsumowanie szkolenia z motywowania pracowników oraz opracowanie przez uczestników szkolenia indywidualnego planu działania.

Szkolenie „Motywowanie pracowników” realizujemy w formie zamkniętej tj. dla grupy uczestników z jednej firmy. Jeśli planujesz przeszkolić 1 lub 2 osoby z firmy sprawdź terminarz szkoleń otwartych ».