Szkolenie Motywowanie pracowników

Motywowanie pracowników

Celem szkolenia jest rozwój umiejętności motywowania pracowników i zwiększania efektywności ich pracy. Podczas szkolenia uczestnicy poznają i przećwiczą techniki, które pozwolą im na podnoszenie i utrzymywanie motywacji podwładnych. Szkolenie kładzie szczególny nacisk na motywację pozafinansową, lecz uczestnicy będą mieli także możliwość poznania aspektów właściwego wykorzystania systemów finansowo-premiowych.

Czas trwania szkolenia

2 dni (2 x 7 godzin)
Szkolenie z motywowania pracowników

Profil uczestników szkolenia

Szkolenie skierowane jest do szefów zespołów, którzy chcą podnieść umiejętności motywowania podwładnych i uzyskiwania lepszych rezultatów biznesowych.

Program szkolenia

1. Motywowanie jako funkcja zarządzania.
• Wpływ motywowania na wyniki biznesowe.
• Proces motywacji.
• Motywowanie w zależności od poziomu rozwoju zawodowego pracownika.

2. Wykorzystanie klasycznych teorii motywacji.
• Przegląd kluczowych teorii.
• Teorie motywacji i ich praktyczne zastosowanie w codziennej pracy.

3. Motywacja finansowa.
• Wykorzystanie systemów bonusowych.
• Dostosowanie systemu premiowego do specyfiki pracy i pożądanych efektów.
• Zalety i wady motywacji finansowej.

4. Motywacja pozafinansowa.
• Sposoby motywowania pozafinansowego.
• Wpływ kultury organizacji na motywację pracowników.
• Motywowanie pracowników o różnych typach osobowych.
• Motywacyjna rola lidera.
• Rozwój postawy liderskiej.
• Autoanaliza własnego stylu wywierania wpływu.

5. Motywująca informacja zwrotna.
• Komunikacja z podwładnymi.
• Wpływ informacji zwrotnej na motywację pracowników.
• Struktura pozytywnej i konstruktywnej informacji zwrotnej.

6. „Twarda” motywacja.
• Trudne sytuacje w relacjach z podwładnymi.
• Postępowanie w sytuacjach kryzysowych.
• Procedury i programy wpływające na efektywność pracy podwładnych.

7. Delegowanie uprawnień.
• Motywująca i rozwojowa funkcja delegowania.
• Poziomy delegowania.
• Kluczowe aspekty skutecznego delegowania.

8. Rozwój pracowników.
• Sposoby podnoszenia kompetencji pracowników.
• Model skutecznego coachingu.

9. Motywowanie w okresie zmiany.
• Natura zmian w firmie.
• Wpływ zmiany na pracowników.
• Działania szefa dla utrzymania motywacji pracowników.

10. Podsumowanie szkolenia z motywowania pracowników oraz opracowanie przez uczestników szkolenia indywidualnego planu działania.

Motywowanie pracowników - szkolenie warsztatowe

Szkolenie „Motywowanie pracowników” realizujemy w formie zamkniętej tj. dla grupy uczestników z jednej firmy. Jeśli planujesz przeszkolić 1 lub 2 osoby z firmy sprawdź terminarz szkoleń otwartych ».
Przejdź do kategorii i tematyki szkoleń biznesowych: