Szkolenie Management 3.0

Management 3.0

W świecie VUCA (Volatility-Szybkozmienność, Uncertainty-Płynność, Complexity-Arcyzłożoność i Ambiguity-Mętność) zarządzanie zespołami przynosi nowe wyzwania przed menedżerami. To co do tej pory się sprawdzało, czyli klasyczne metody, obecnie nie spełniają swoich zadań i są mało efektywne. Konieczne jest sięgnięcie po nowe, które sprawdzają się. Tak jak w branży IT. Chodzi o agile, czyli zwinność. Polega ona na dopasowaniu się do warunków otoczenia, zwracania uwagę na kulturę organizacyjną i odpowiednim sposobie zarządzania ludźmi w organizacji. Ostatnie badania potwierdzają jak ważna jest motywacja wewnętrzna, środowisko pracy, współpraca z innymi. To bardzo ważne czynniki, które angażują pracowników i których nie można lekceważyć. Osiągnięcia Agile możliwe są do zastosowania w wielu branżach, nie tylko IT. Autorem koncepcji Management 3.0 jest Jurgen Appelo. Jest przede wszystkim praktykiem oraz szkoleniowcem, blogerem i marzycielem.

Czas trwania szkolenia

2 dni (2 x 7 godzin)

Trener

Marek Naumiuk
Szkolenie Management 3.0

Profil uczestników szkolenia

Warsztat przeznaczony jest dla:
  • menedżerów
  • liderów
  • osób rozpoczynających pracę jako menedżerowie
  • agentów zmiany

Program szkolenia

1. Wprowadzenie do warsztatów.
• Program.
• Cel warsztatów.
• Logistyka.
• Kontrakt.
• Runda wstępna.

2. Management 3.0
• Zarządzanie 1.0, 2.0, 3.0
• Systemy złożone.
• Czy i dlaczego potrzebujemy wersji 3.0?

3. Jaka jest rola menadżera? Sześć perspektyw.
• Motywowanie ludzi.
• Empowerment zespołów.
• Definiowanie ograniczeń.
• Rozwijanie kompetencji.
• Tworzenie struktury.
• Ulepszanie wszystkiego.

4. Motywowanie ludzi.
• Co motywuje ludzi najbardziej?
• Karty „Moving motivators”.
• Pytanie Scotta Berkuna.
• Jak samodzielnie wyznaczyć wartość zespołu?
• KUDO box.

5. Empowerment zespołów.
• Czy dług motywacyjny się opłaca?
• Empowerment kontra delegacja.
• Jak wybrać poziom dojrzałości?
• Jak wybrać poziom władzy?
• Delegation poker

6. Definiowanie ograniczeń.
• Wspólny cel.
• Komunikacja celów własnych i zespołu.
• Lista ograniczeń władzy.

7. Rozwijanie kompetencji.
• Siedem elementów rozwijania kompetencji.

8. Tworzenie struktury.
• Komunikacja w strukturze.
• Personal maps.
• Informacja zwrotna.
• Jak wybrać własny styl organizacyjny?

9. Ulepszanie wszystkiego.
• Zwinnie czy po staremu?
• Model zwinnego zarządzania zmianą.

10. Podsumowanie warsztatów z zarządzania według koncepcji Management 3.0.

Szkolenie "Management 3.0"

Szkolenie „Management 3.0” realizujemy w formie zamkniętej tj. dla grupy uczestników z jednej firmy. Jeśli planujesz przeszkolić 1 lub 2 osoby z firmy sprawdź terminarz szkoleń otwartych ».
Przejdź do kategorii i tematyki szkoleń biznesowych: