Szkolenie Delegowanie zadań

Delegowanie zadań

Delegowanie to złożony proces zarządczy, który wymaga nie tylko czasu, ale także świadomości rozwoju współpracowników. Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy i umiejętności dotyczących delegowania zadań i obowiązków w taki sposób, aby sukcesywnie podnosić swoją efektywność oraz rozwijać siebie i innych. Uczestnicy dowiedzą się co, komu, kiedy i jak delegować oraz jak ustalić warunki współpracy, zakres odpowiedzialności i kryteria realizacji. Formuła szkolenia przewiduje dyskusję, pracę w podgrupach i dzielenie się doświadczeniem.

Czas trwania szkolenia

2 dni (2 x 7 godzin)

Trener

Agata Brataniec
Szkolenie Delegowanie zadań

Profil uczestników szkolenia

Szkolenie „Delegowanie zadań” skierowane jest do menedżerów oraz specjalistów średniego i wyższego szczebla, którzy mają bezpośredni wpływ na pracę podległych im zespołów, chcą podnieść własną efektywność i jakość współpracy ze swoimi zespołami oraz rozwijać siebie i wspierać członków zespołu w rozwoju drogą przemyślanego delegowania zadań i odpowiedzialności.

Program szkolenia

1. Wprowadzenie do delegowania zadań.
• Delegowanie – teoria, a rzeczywistość.
• Dlaczego nie delegujemy – główne blokady i sposoby radzenia sobie z nimi.
• Podstawowe aspekty, które należy uwzględnić przed zdelegowaniem – 4 pytania Briana Tracy’ego.

2. Fundamenty delegowania.
• Etapy rozwoju pracownika w oparciu o koncepcję przywództwa sytuacyjnego Kena Blancharda i Paula Hersey’ego.
• Style delegowania – podstawowe zasady i odstępstwa od reguły.
• Rozszerzony model delegowania.
• Etapy delegowania – co, komu, jak i kiedy delegujemy?
• Kontrolowanie, monitorowanie, zarządzanie przez wyjątki – jak sprawować pieczę nad powierzonym zadaniem.

3. Szanse i zagrożenia związane z delegowaniem.
• Triada zarządcza – punkt widzenia organizacji, osoby delegującej i otrzymującej zadania/obowiązki.

4. Management 3.0.
• Management 3.0 – podstawowe założenia.
• 7 poziomów delegowania – delegowanie z innej perspektywy: na czym polega i kiedy wdrażać?
• Delegation Poker.
• Delegation Board.

5. Podsumowanie i wnioski.

Delegowanie zadań - szkolenie warsztatowe

Szkolenie „Delegowanie zadań” realizujemy w formie zamkniętej tj. dla grupy uczestników z jednej firmy. Jeśli planujesz przeszkolić 1 lub 2 osoby z firmy sprawdź terminarz szkoleń otwartych ».
Przejdź do kategorii i tematyki szkoleń biznesowych: