SZKOLENIA KRAKÓW | EFEKTYWNOŚĆ, MOTYWACJA, UMIEJĘTNOŚCI
- WSKAŻ NAM PRIORYTETY, MY DOSTARCZYMY SKUTECZNE DZIAŁANIA

SCHECTERS Szkolenia

Szkolenia Kraków

Szkolenie Negocjacje handlowe

Zaawansowane negocjacje handlowe.


Szkolenie "Zaawansowane negocjacje handlowe" obejmuje skuteczne techniki sztuki negocjacji od etapu przygotowania, poprzez sposoby odkrywania stanowisk i interesów partnerów w negocjacjach, taktyki operowania zmiennymi negocjacyjnymi po finalizację procesu negocjacji. Istotnym aspektem szkolenia jest praktyczne, narzędziowe podejście a także możliwość poznania sposobów negocjowania przez kupców, metod budowania i okazywania przez nich siły oraz sposobów obrony przed brudnymi chwytami wykorzystywanymi w procesie negocjacji.
Interaktywna forma szkolenia z wieloma ćwiczeniami, testami oraz case'ami negocjacyjnymi pozwoli uczestnikom na przećwiczenie poznanych technik i szybkie wdrożenie nowych działań do codziennej pracy.


Profil uczestników szkolenia:


Szkolenie skierowane jest do handlowców, szefów zespołów handlowych oraz wszystkich pracowników działów sprzedaży, którzy podczas pracy zawodowej uczestniczą w negocjowaniu warunków handlowych.


Czas trwania szkolenia:


2 dni.


Program szkolenia:


1. Wprowadzenie do negocjacji.

• sytuacje negocjacyjne
• istota negocjacji
• postawa, wiedza i umiejętności skutecznego negocjatora
• style negocjacyjne
• implikacje stylu negocjowania na przebieg dalszej współpracy

2. Dylematy negocjatora.

• kształtowanie własnej postawy negocjacyjnej
• jakim być negocjatorem? – co robić?, czego nie robić?

3. Etapy procesu negocjacyjnego.

• przebieg efektywnych negocjacji
• cele i kluczowe działania na każdym z etapów negocjacji

4. Przygotowanie do negocjacji.

• zebranie potrzebnych informacji
• stawianie celu w negocjacjach
• uporządkowanie złożonej siatki celów
• BATNA jako zabezpieczenie interesów

5. Odkrycie stanowisk i interesów drugiej strony.

• rozpoznanie potrzeb i motywacji partnera negocjacji
• rodzaje pytań
• pozyskiwanie informacji
• budowanie bazy do argumentacji

6. Operowanie zmiennymi negocjacyjnymi.

• wprowadzenie pojęcia stałych i zmiennych negocjacyjnych
• przedstawienie propozycji
• techniki wymiany ustępstw

7. Zamknięcie procesu.

• dochodzenie do „tak”
• potwierdzenie kontraktu i wdrożenie ustaleń
• analiza efektywności działań

8. Obrona przed brudnymi chwytami.

• techniki stosowane przez drugą stronę
• kontrdziałania negocjatora dla osiągnięcia korzystnego rezultatu

9. Komunikacja w negocjacjach.

• skuteczna komunikacja w procesie negocjacji
• asertywność negocjatora

10. Symulacje działań negocjacyjnych.

• negocjacje na forum według opracowanego scenariusza
• analiza przebiegu procesu negocjacji, zastosowanych strategii i technik, informacja zwrotna na temat efektywności i obszarów do rozwoju

szkolenia Kraków » zobacz listę szkoleń wg kategorii »

 

Jeśli są Państwo zaintersowani realizacją szkolenia dla pracowników Państwa firmy - zapraszamy do kontaktu  ».


Szkolenia w Krakowie


"Szkolenia Kraków"

ZAPRASZAMY NA
SZKOLENIA DO KRAKOWA


Biznesowe inspiracje

  Tylko poprzez zmaganie się z wyzwaniami, które obecnie wydają się być poza naszym zasięgiem, można coraz pewniej zmierzać ku gwiazdom.

  Brian Tracy


  Break

  Nie trzeba być wielkim, aby zacząć, lecz trzeba zacząć, aby stać się wielkim.

  Zig Ziglar


  Break

  Człowiek potyka się nie o góry, lecz o kretowiska.

  Konfucjusz


  Break

  Komunikacja jest umiejętnością, której można się nauczyć. To jest jak jazda na rowerze lub pisanie. Jeśli jesteś gotowy pracować nad nią, możesz szybko poprawić znaczną część swojego życia.

  Brian Tracy


  Break

  Fundamentalista nie może sam siebie zmusić do negocjowania z ludźmi, którzy się z nim nie zgadzają, ponieważ sam proces negocjacyjny wskazuje domniemaną równość.

  Jimmy Carterzobacz wszystkie cytaty biznesowe »